Budżet Obywatelski - coraz bliżej głosowania

bo 2018

Zakończyła się weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków złożonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego 2018. Zachęcamy wnioskodawców i wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wykazem prezentującym zakwalifikowane, jak i odrzucone propozycje.

W trakcie wakacji urzędnicy oceniali wnioski pod względem praktycznej możliwości ich realizacji, gospodarności, kwestii formalno-prawnych oraz możliwości finansowych i technicznych. Wnioski nie spełniająca powyższych kryteriów nie zostały poddane pod głosowanie. Poniżej prezentujemy listę wniosków, na które będzie można głosować, jak i te, które nie zakwalifikowały się dalej.

Zobacz wnioski:

http://budzetobywatelski.elblag.eu/przedstawiamy-wyniki-weryfikacji-wnioskow

Teraz mieszkańców czeka głosowanie. Karty do głosowania będzie można składać w Urzędzie Miejskim w Elblągu w terminie od 18 września do 9 października, w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesantów lub elektronicznie poprzez formularz zamieszczony na stronie www.budzetobywatelski.elblag.eu