Ogłoszono zwycięskie projekty II edycji Funduszu Społecznego Grupy Żywiec

Rada Funduszu Społecznego Grupy Żywiec zadecydowała, które z 17 projektów zgłoszonych w II edycji Funduszu Społecznego Grupy Żywiec otrzyma dofinansowanie w ramach programu grantowego. Na terenie Elbląga i okolic Rada Funduszu przyznała granty 5 organizacjom, których łączna kwota w tym regionie wyniesie 45 000 złotych. Zwycięskie projekty będą realizowane najpóźniej do maja 2018 roku.

W ramach drugiej edycji programu grantowego Funduszu Społecznego Grupy Żywiec elbląskie organizacje mogły zgłaszać swoje projekty w zakresie tworzenia atrakcyjnych miejsc do pracy, edukacji i spędzania wolnego czasu, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz wzmacniania poczucia przynależności młodych mieszkańców Elbląga i tworzenia miasta atrakcyjnego dla młodych i przyjaznego dla starszych osób.

Wybrane obszary tematyczne są efektem Dialogu Społecznego przeprowadzonego wśród mieszkańców i liderów społeczności miasta Elbląga. Podczas Dialogu nakreślono obszary, które służą wspieraniu rozwoju lokalnej społeczności.

Wspieranie inicjatyw lokalnych ma dla nas duże znaczenie, ponieważ chcemy, żeby Browar rozwijał się razem z naszym miastem. Mam poczucie, że dzięki dialogowi społecznemu, podczas którego rozmawiamy z elbląskimi instytucjami i organizacjami na temat tego, jak możemy lepiej współpracować, udało się nam wesprzeć projekty, które będą wpisywać się realne oczekiwania mieszkańców - mówi Jacek Sawicki, dyrektor Browaru w Elblągu.

Elbląska Rada Funduszu zdecydowała o wyróżnieniu i przyznaniu grantów pięciu projektom. Wsparcie finansowe sięga kwot od 8000 do 12000 zł. Do maja 2018 roku lokalne organizacje mają czas na realizowanie zwycięskich projektów.

Wyniki II edycji Funduszu Społecznego Grupy Żywiec można znaleźć na stronie Funduszu Społecznego Grupy Żywiec