Terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne

logo 500+

logo 500+ - logo 500+
Przypominamy terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres 2017/2018. Zachęcamy jednocześnie do wysyłania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu empatia (www.empatia.mpips.gov.pl), PUE ZUS, ePUAP, bankowości elektronicznej, a także za pośrednictwem poczty.  

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES 2017/2018

1.    ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO; SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r.

 

MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

 

TERMIN WYDANIA DECYZJI
ORAZ WYPŁATY ŚWIADCZENIA

1 sierpień do 31 sierpień

do 30 listopada

1 wrzesień do 31 październik

do 31 grudnia

1 listopad do 31 grudnia

do 28 lutego

 

W przypadku złożenia wniosku o zasiłek rodzinny lub specjalny zasiłek opiekuńczy w kolejnych miesiącach, tj. od grudnia danego roku, zasiłek rodzinny lub specjalny zasiłek opiekuńczy ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

2.    ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Okres świadczeniowy trwa od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

 

MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

TERMIN WYDANIA DECYZJI
ORAZ WYPŁATY ŚWIADCZENIA

1 sierpień do 31 sierpień

do 31 października

1 wrzesień do 30 września

do 30 listopada

1 października do 31 października

do 31 grudnia

1 listopad do 30 listopada

do 31 stycznia

1 grudnia do 31 stycznia

do 28 lutego

 

W przypadku złożenia wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kolejnych miesiącach, tj. od listopada danego roku, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

3.    ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500 plus)
Okres trwa od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

 

MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

TERMIN WYDANIA DECYZJI
ORAZ WYPŁATY ŚWIADCZENIA

1 sierpień do 31 sierpień

do 31 października

1 wrzesień do 30 września

do 30 listopada

1 października do 31 października

do 31 grudnia

1 listopad do 30 listopada

do 31 stycznia

1 grudnia do 31 stycznia

do 28 lutego


W przypadku złożenia wniosku o 500 plus w kolejnych miesiącach, tj. od listopada danego roku, świadczenie wychowawcze (500 plus) ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wydanie decyzji na wnioski składane na obecny okres 2016/2017 następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.