Do szkoły i z powrotem

logo

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu do końca tego roku realizuje projekt „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Elbląga do szkół i placówek oświatowych w Elblągu (przy ul. Szarych Szeregów 32 i Saperów 14D).

Celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci z niepełnosprawnościami w celu realizacji obowiązku szkolnego, obowiązku nauki, obowiązku odbycia przygotowania przedszkolnego.

Zadanie polega na zapewnieniu bezpłatnego transportu dla dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Miasto Elbląg (do 30 osób) do szkół i placówek oświatowych przy ul. Szarych Szeregów 32 i Saperów 14D w Elblągu, w celu zapewnienia tej grupie dzieci możliwości spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, jak również obowiązku odbycia przygotowania przedszkolnego. Dowóz dzieci odbywa się z miejsca zamieszkania dziecka do szkół i placówek oświatowych oraz ze szkół i placówek do miejsca zamieszkania.

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miasto Elbląg.

pasek

pasek - pasek