Elbląskie Targi Pracy i Edukacji

Elbląskie Targi Pracy i Edukacji

Elbląskie Targi Pracy i Edukacji - Elbląskie Targi Pracy i Edukacji

Serdecznie zapraszamy na Elbląskie Targi Pracy i Edukacji, które odbędą się w najbliższy wtorek 25 kwietnia 2017 r. w godz. 09:00 – 15:00 w Hali Sportowo-Widowiskowej w Elblągu (płyta boiska) Al. Grunwaldzka 135.

W programie targów:
•    Oferty pracy w regionie i za granicą
•    Oferty kierunków kształcenia ponadgimnazjalnego i wyższego
•    Oferty szkoleń oraz kursów
•    Indywidualne konsultacje doradcy zawodowego i psychologa
•    Doradztwo z zakresu przedsiębiorczości
•    Punkty informacyjne PIP, ZUS, US.

Adresaci:
•    Przedsiębiorcy
•    Bezrobotni i poszukujący pracy
•    Studenci i uczniowie

Korzyści dla bezrobotnych i poszukujących pracy:
o    dotarcie do największej ilości pracodawców,
o     możliwość pozostawienia CV u wielu pracodawców,
o    uzyskanie informacji o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 
Korzyści dla uczniów i studentów:
o    Doskonała okazja do zapoznania się z aktualną ofertą kształcenia elbląskich szkół ponadgimnazjalnych i wyższych,
o    Osobisty kontakt z nauczycielami i uczniami szkół. Szansa na pozyskanie informacji i wskazówek pomocnych w wyborze dalszego kierunku kształcenia.