Nowy partner Karty Dużej Rodziny

kdr

kdr - kdr

Kolejny partner dołączył do elbląskiej edycji Karty Dużej Rodziny, jest nim Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" z siedzibą w Warszawie (ul. Raabego 13).



Dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny firma oferuje:

 

 • Ubezpieczenia Komunikacyjne: - 15% zniżki
  1. Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów(OC).
  2. Auto-Casco (AC+KR) – nie dotyczy ryzyk dodatkowych.
  Zniżka dotyczy wyłącznie osób fizycznych będących posiadaczami samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych i ciężarowo – osobowych o DMC do 3,5 tony.


 • Ubezpieczenia Majątkowe i Rolne: - 30% zniżki
  1. Bezpieczna Rodzina (z wyłączeniem ryzyka Assistance DOM).
  2. Bezpieczny Dom w budowie.
  3. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków.
  4. Bezpieczna Zagroda.
  5. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
  Zniżka łączy się z innymi zniżkami udzielonymi przez TUW „TUW”.
  Zniżka naliczona jest iloczynowo.
  Zniżka obniża próg składki minimalnej w każdym z ww. ubezpieczeń.
  Ulgi będą dokonywane w placówce w Elblągu, przy ul. Królewieckiej 108, a także w innych jednostkach Towarzystwa oraz w siedzibach współpracujących z TUW „TUW” Agencjach ubezpieczeniowych.

Do chwili obecnej posiadaczami elbląskiej Karty Dużej Rodziny jest 1027 rodzin (łącznie wystawiono 5.343 kart, ważność kart została przedłużona 722 rodzinom). Karta ma już 34 partnerów oferujących zniżki na swoje usługi i produkty. Wszystkie elbląskie duże rodziny, które nie mają jeszcze Karty mogą ją wyrobić w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. Wnioski przyjmowane są bezterminowo.

Elbląska edycja Karty Dużej Rodziny - pobierz dokumenty

Partnerzy elbląskiej edycji Karty Dużej Rodziny - zobacz

Ogólnopolska edycja Karty Dużej Rodziny - pobierz dokumenty