Opłatek Pojednania

Opłatek Pojednania

Opłatek Pojednania - Opłatek Pojednania
Minęło 25 lat kiedy Elbląscy Kombatanci po raz pierwszy  spotkali się na „Opłatku Pojednania”, inicjatorem, którego był Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo –Wschodnich, św. pamięci kpt. rez. Jerzy, Julian Szewczyński.

Na zaproszenie Elbląskich Kombatantów w tegorocznym spotkaniu opłatkowym, które odbyło się 22 stycznia w Hotelu Arbiter uczestniczyli:

 

  •    Poseł na Sejm, dyr. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego – Elżbieta Gelert
  •    Jego Ekscelencja ks. Biskup dr Jack Jezierski, który udzielił błogosławieństwa uczestnikom spotkania
  •    Przewodniczący Rady Miejskiej - Marek Pruszak
  •    Sekretarz Miasta Elbląga  -  Artur Zieliński reprezentujący Prezydenta Miasta Elbląga
  •    Starosta Powiatu Elbląskiego - Maciej Romanowski
  •    Przedstawiciele służb mundurowych
  •    Przedstawiciele Elbląskiego Duchowieństwa
  •    Dyrektorzy Elbląskich Szkół, które bezpośrednio współpracują z organizacjami kombatanckimi.
  •    Przedstawiciele Elbląskich instytucji, którzy wspierają codzienną działalność związków kombatanckich

Przed tradycyjnym przełamaniem się Opłatkiem, zaproszeni Goście oraz Prezesi Związków Kombatanckich przekazali uczestnikom spotkania noworoczne życzenia, podkreślając jednocześnie istotną rolę, jaką Kombatanci spełniają w życiu miasta. Spotkanie uświetnione zostało występem Kwartetu Smyczkowego Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych z Elbląga, w repertuarze którego znalazły się najpopularniejsze polskie kolędy.