Informacja dla hodowców drobiu dotycząca zjadliwej grypy ptaków

Poniżej przekazujemy informację Głównego Lekarza Weterynarii dot. występowania również w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków. Informacja skierowana jest przede wszystkim do hodowców drobiu. Jednocześnie, w związku z wystąpieniem tej choroby na terytorium naszego kraju Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2016 r. ustalił zakazy, nakazy oraz obowiązki związane z wystąpieniem tej choroby.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI