Uwaga utrudnienia w ruchu!

Uwaga utrudnienia w ruchu!

Uwaga utrudnienia w ruchu! - Uwaga utrudnienia w ruchu!

W imieniu firmy VISTAL Gdynia – wykonawcy realizowanej przez GDDKiA inwestycji pn. „Rozbiórka starego i budowa nowego wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 22” informujemy, że w dniach od 22 do 24 listopada planowane jest przystąpienie do wymiany dylatacji bitumicznej na mostku na rzece Fiszewce (wjazd do miasta od strony Malborka ul. Warszawską). W związku z tymi pracami ruch odbywał się będzie wahadłowo. Planowane utrudnienia potrwają 1 dzień. Dokłada data rozpoczęcia prac uzależniona będzie od warunków atmosferycznych.