Weekendowe remonty dróg – ul. Korczaka

znak

Departament Zarząd Dróg UM informuje, że w ramach zadania „Odnowa nawierzchni dróg” na najbliższy weekend, 4-6 listopada br., zaplanowane jest układanie warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni na ulicy Korczaka. Powyższe prace będą powodować utrudnienia w ruchu, mogą też wiązać się z chwilowym wstrzymaniem ruchu. Nie przewiduje się jednak całkowitego zamknięcia ulicy Korczaka w trakcie prowadzonych robót.

Równolegle, w ciągu najbliższych 7 dni realizowane będą także roboty na innych odcinkach objętych przedmiotowym zadaniem, które mogą powodować miejscowe utrudnienia w ruchu (bez całościowych zamknięć jezdni dla ruchu):
 
1. ul. Korczaka- roboty brukarskie i wykończeniowe
2. ul. Obrońców Pokoju (od Robotniczej do Płk. Dąbka) – roboty wykończeniowe i porządkowe
3. ul. Robotnicza - roboty wykończeniowe i porządkowe
4. ul. Królewiecka - roboty wykończeniowe i porządkowe
5. ul. Trybunalska - roboty brukarskie i wykończeniowe  
6. ul. Zielona - roboty brukarskie i wykończeniowe  
7. ul. Nitschmana - roboty rozbiórkowe i brukarskie