Zachować w Elblągu ważną instytucję. Prezydent wnioskuje do Wicepremiera

konferencja

konferencja - konferencja


Administracja celna i skarbowa na terenie całego kraju przechodzić będzie wkrótce zmiany organizacyjne. W projekcie nowej ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej znalazły się zapisy o utworzeniu w poszczególnych województwach po jednym Urzędzie Celno-Skarbowym. Niestety oznaczać to może likwidację elbląskiego Urzędu Celnego, a tym samym dalszą marginalizację Elbląga w zakresie funkcjonowania administracji. Takim pomysłom chce zapobiec Witold Wróblewski prezydent Elbląga, który wystosował do Wicepremiera Mateusza Morawcieckiego wniosek o utworzenie w naszym mieście Urzędu Celno-Skarbowego na bazie działającego już Urzędu Celnego, gdzie pracuje wyspecjaliowana kadra. Wniosek otrzymali również parlamentarzyści naszego regionu. Poniżej prezentujemy treść wniosku prezydenta i najważniejsze argumenty.

WNIOSEK PREZYDENTA ELBLĄGA DO WICEPREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO