Defibrylatory... na straży elbląskich serc

konferencja

konferencja - konferencja


O tych urządzeniach mówi się, że dobrze aby było ich jak najwięcej i jednocześnie lepiej, aby było jak najmniej okazji, by ich używać. Mowa o defibrylatorach, które ratują ludzkie życie w przypadkach zatrzymania akcji serca. Wczoraj w Urzędzie Miejskim oficjalnie poinformowano o przekazaniu 10 sztuk zakupionych przez Miasto tego typu urządzeń. Trafią  one do budynków użyteczności publicznej na terenie Elbląga.

Inicjatorem kampanii wyposażania obiektów użyteczności publicznej w defibrylatory jest Radny Rady Miejskiej Pan Michał Missan. Defibrylatory wraz ze skrzynkami z alarmem dźwiękowym i świetlnym oraz tabliczki informacyjne zostały sfinansowane w całości przez ze środków Urzędu Miejskiego w Elblągu. Koszt zakupu 10 sztuk defibrylatorów wyniósł - 39 892,56 zł.

- Robiliśmy rozpoznanie, gdzie na terenie Elbląga potrzebny jest taki sprzęt, efektem tego jest właśnie 10 nowych defibrylatorów - mówił Witold Wróblewski prezydent Elbląga

- Użycie defibrylatora może decydować o ludzkim życiu, ratownicy medyczni nie dotrą wszędzie w ciągu 3-4 minut, właśnie wtedy pomocą może być defibrylator. Planowany jest centralny rejestr tych urządzeń tak, aby w sytuacji zagrożenia życia wiadomo było, gdzie jest najbliższy defibrylator - mówił radny Michał Misssan.

 - Cieszę się, że na liście miejsc, które otrzymają defibrylator znalazła się instytucja samorządu województwa - Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Centrum jest masowo odwiedzane przez elblążan, rocznie to około 120.000 osób. Dobrze, że w ten sposób dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców - mówił dyrektor CSE "Światowid" Antoni Czyżyk

 Zakupione defibrylatory zostaną zamontowane w następujących lokalizacjach:
1. NZOZ Zawada ul. Wiejska 18
2. Gimnazjum nr 2 ul. Robotnicza 173
3. Centrum Handlowe „Ogrody” ul. Płk. S. Dąbka 152
4. NZOZ „Duży Medyk” ul. ul. Myliusa 20
5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji   ul. Karowa 1
6. Państwowa Straż Pożarna, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 1 ul. Bema 17
7. CSE Światowid Pl. K. Jagiellończyka 1
8. MOPS ul. Winna 9
9. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk, (Budynek Dworca PKP w Elblągu pl. Dworcowy)
10. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Skrzydlata 1


Dodatkowo do budynków użyteczności publicznej trafią także dwa defibrylatory wcześniej zakupione przez Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Zostaną one zamontowane w Spółdzielniach Mieszkaniowych „ZAKRZEWO” i „SIELANKA”.

Lokalizacje defibrylatorów zostały wytypowane na podstawie propozycji przedstawionych przez Radnych Komisji Spraw Społecznych i Samorządowych Rady Miejskiej, Radnego Pana Michała Missana, służb działających na terenie miasta oraz pracowników RBiZK.

Na uwagę zasługuje fakt, że każde miejsce wskazane jako nowa lokalizacja „AED” wyraziło zgodę na instalację skrzynki z alarmem dźwiękowym i świetlnym oraz na umieszczenie defibrylatora w swoim obiekcie. Ponadto właściciele i administratorzy obiektów, w których planowane jest umieszczenie defibrylatorów wyrazili zgodę na przeszkolenie załóg pracowniczych ich obiektów w zakresie obsługi AED podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia załóg pracowniczych obiektów wg. umowy na zakup i dostawę sprzętu wykonuje na swój koszt dostawca urządzeń, który wygrał postępowanie przetargowe. Szkolenie odbywa się w tym tygodniu – szkolonych jest ok. 10 osób na każdy obiekt. Ostatnim obiektem w jakim będzie przeprowadzone szkolenie jest obiekt Światowida gdzie szkolenie rozpocznie się o godzinie 12.00.

Właściciele lub administratorzy obiektów, w których zostaną umieszczone defibrylatory i skrzynki dostaną sprzęt w półroczne użyczenie po tym okresie przejmą go na własność wraz z obowiązkiem ponoszenia pełnych kosztów utrzymania go w sprawności.    

Dodatkowo w ramach środków Urzędu Miasta w Elblągu zostały zakupione tabliczki informacyjne AED, które będą zamontowane na zewnątrz obiektów w których zostaną umieszczone defibrylatory, a także obiektów, w których już są umieszczone te urządzenia. Zakupiono także baterie i elektrody do defibrylatorów będących już w posiadaniu miasta. Koszt – ok. 4.700 zł.

W dalszych latach trwania kampanii zakupu „AED” w oparciu o stanowisko służb, Radnych Rady Miejskiej oraz samych mieszkańców będą wskazywane nowe lokalizacje do umieszczenia defibrylatorów „AED”.                 

W tym roku Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przeprowadził także rozpoznanie dotyczące lokalizacji defibrylatorów na terenie miasta (zarówno w firmach prywatnych, jak i instytucjach). W czerwcu było to 17 defibrylatorów. Wiemy jednak że to nie wszystkie urządzenia, jakie znajdują się na terenie naszego miasta. Zwracamy się więc do instytucji, przedsiębiorców jak i mieszkańców miasta o zgłaszanie do końca października, defibrylatorów o których mają wiedzę. Pozwoli to nam sporządzić aktualny wykaz lokalizacji defibrylatorów na terenie miasta.

Zgłoszenia należy dokonać drogą mailową do Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Defibrylatory automatyczne „AED” to urządzenia zaprojektowane specjalnie do ratowania życia człowieka w przypadku nagłego zatrzymania krążenia (zatrzymanie akcji serca) w miejscach powszechnie dostępnych, publicznych. Urządzenia są proste w obsłudze, posiadają instrukcję obsługi oraz komunikaty głosowe instruujące osobę udzielającą pierwszej pomocy o sposobie postępowania. Defibrylatory automatyczne AED wielokrotnie ratowały życie ludzkie w przypadkach zatrzymania akcji serca w różnych miejscach publicznych w Europie i świecie. Ich przydatność i zalety zostały powszechnie docenione przez środowiska lekarskie i ratownicze. Dlatego też Prezydent Miasta Elbląg we współpracy z Radnymi Rady Miejskiej rozpoczął trzyletnią kampanię zakupu i rozlokowania defibrylatorów automatycznych „AED” w miejscach publicznych na terenie miasta Elbląg.