Weekendowe remonty dróg - prace przygotowawcze. Dodatkowo - przebudowa ul. Konopnickiej

znak

Departament Zarząd Dróg UM informuje, że w ramach zadania pn. „Odnowa nawierzchni dróg” w ciągu najbliższych 7 dni realizowane będą roboty na wybranych odcinkach ulic, które mogą powodować miejscowe utrudnienia w ruchu. Poniżej szczegółowy zakres prac.

1. ul. Robotnicza (od Al. Piłsudskiego do ul. Węgrowskiej) – zakończenie robót bitumicznych
2. ul. Płk. S. Dąbka na wykonanych odcinkach - roboty brukarskie, prace wykończeniowe i porządkowe
3. ul. Korczaka- prace przygotowawcze pod realizację robot bitumicznych (m.in. roboty rozbiórkowe, brukarskie, regulacja i wymiana krawężników),
4. ul. Obrońców Pokoju (od Robotniczej do Płk. Dąbka) - roboty brukarskie, prace wykończeniowe i porządkowe,
5. ul. Królewiecka - prace wykończeniowe i porządkowe
6. ul. Trybunalska - prace przygotowawcze pod realizację robot bitumicznych (m.in. roboty rozbiórkowe),
7. ul. Zielona - prace przygotowawcze pod realizację robot bitumicznych (m.in. roboty rozbiórkowe).
 

Przebudowa ul. Konopnickiej
Departament Zarząd Dróg UM informuje również, że w ramach zadania pn. przebudowa ul. Konopnickiej od 14 października br. (piątek) do 16 października br. (niedziela) prowadzone będą roboty związane z układaniem nowej nawierzchni bitumicznej. W dniach 15-16 października br. planuje się całkowite zamknięcie skrzyżowania ul. Niepodległości i ul. Konopnickiej. Nawierzchnia układana będzie na całej szerokości jezdni w obszarze ronda. Prace związane z układaniem nawierzchni na ul. Konopnickiej, na odcinku od Al. Piłsudskiego do ronda prowadzone będą połówkowo bez całkowitego zamykania jezdni.