Weekendowe remonty dróg – ul. Obrońców Pokoju oraz ul. Robotnicza

znak

Departament Zarząd Dróg informuje, że w ramach zadania „Odnowa nawierzchni dróg” na najbliższy weekend (7-9 października) zaplanowane jest zamknięcie ulic: Obrońców Pokoju (odcinek od ul. Robotniczej do ul. Płk.S.Dąbka) oraz Robotniczej (odcinek od ul. Brzeskiej do ul. Podgórnej). W ten weekend na tych ulicach wykonany zostanie drugi etap przebudowy nawierzchni jezdni polegający na ułożeniu warstwy ścieralnej. Ruch pojazdów w obu kierunkach na ul. Robotniczej na odcinku od ul. Brzeskiej do ul. Podgórnej oraz na ul. Obrońców Pokoju skierowany będzie na drogi przyległe.

Funkcjonowanie ruchu w tym obszarze na czas całkowitego zamknięcia tych odcinków przedstawia SCHEMAT.

 
Równolegle w ciągu najbliższych 7 dni realizowane będą także roboty na innych odcinkach objętych przedmiotowym zadaniem, które mogą powodować miejscowe utrudnienia w ruchu (bez  całościowych zamknięć jezdni dla ruchu):
 
1. ul. Płk. S. Dąbka na wykonanych odcinkach - prace porządkowe , roboty brukarskie,
2. ul. Korczaka - prace przygotowawcze pod realizację robot bitumicznych (m.in. roboty rozbiórkowe, brukarskie, regulacja i wymiana krawężników),
3. ul. Obrońców Pokoju (od Robotniczej do Płk. Dąbka) - prace porządkowe, roboty brukarskie,
4. ul. Robotnicza - roboty brukarskie, prace porządkowe
5. ul. Królewiecka - roboty brukarskie, prace porządkowe
6. ul. Trybunalska - prace przygotowawcze pod realizację robot bitumicznych (m.in. roboty rozbiórkowe),
7. ul. Zielona - prace przygotowawcze pod realizację robot bitumicznych (m.in. roboty rozbiórkowe).