Weekendowe remonty dróg – ul. Płk. Dąbka, etap III

znak

znak - znak


Departament Zarząd Dróg informuje, że w ramach zadania „Odnowa nawierzchni dróg” na najbliższy weekend (23-25.09) zaplanowane jest zamknięcie ul. Płk. Dąbka, jezdnia zachodnia (po stronie ul. Matejki) na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Niepodległości. Na tym odcinku wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni. Ruch pojazdów w obu kierunkach na ul. Płk. Dąbka, od ul. Pionierskiej do ul. Odrodzenia skierowany będzie na jezdnię wschodnią. Wprowadzona zostanie zatwierdzona tymczasowa organizacja ruchu na czas robót zgodnie z załączonym schematem. Na czas wyłączenia z ruchu jezdni ul. Płk. Dąbka sygnalizacje na skrzyżowaniach z ul. Pionierską, al. Piłsudskiego, ul. Węgrowską i ul. Ogólną będą funkcjonowały z trybie żółtym pulsującym.

 

SCHEMAT ZAMKNIĘCIA UL. PŁK. DĄBKA - 23-25 września br.


Równolegle w ciągu najbliższych 7 dni realizowane będą także roboty na innych odcinkach objętych przedmiotowym zadaniem, które mogą powodować miejscowe utrudnienia w ruchu (bez całościowych zamknięć jezdni dla ruchu):

1. ul. Płk. Dąbka, jezdnia zachodnia jw. (po stronie ul. Matejki) na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Niepodległości -  prace przygotowawcze pod realizację robot bitumicznych (m.in. roboty rozbiórkowe, brukarskie, regulacja i wymiana krawężników)
2. ul. Płk. Dąbka, jezdnia wschodnia (po stronie Gildii Kupców Żuławskich) na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Niepodległości  – prace porządkowe po wykonaniu robot bitumicznych
3. ul. Płk. Dąbka, jezdnia zachodnia na odc. od al. Piłsudskiego do ul. Brzozowej – prace porządkowe, oznakowanie poziome,
4. ul. Korczaka - prace przygotowawcze pod realizację robot bitumicznych (m.in. roboty rozbiórkowe, brukarskie, regulacja i wymiana krawężników)
5. ul. Obrońców Pokoju (od ul. Robotniczej do ul. Płk. Dąbka) - prace przygotowawcze pod realizację robot bitumicznych (m.in. roboty rozbiórkowe, brukarskie, regulacja i wymiana krawężników)
6. ul. Robotnicza - prace przygotowawcze pod realizację robot bitumicznych (m.in. roboty rozbiórkowe, brukarskie, regulacja i wymiana krawężników)
7. ul. Trybunalska - prace przygotowawcze pod realizację robot bitumicznych (m.in. roboty rozbiórkowe)
8. ul. Zielona - prace przygotowawcze pod realizację robot bitumicznych (m.in. roboty rozbiórkowe)
9. ul. Królewiecka – jezdnia na odcinku od ul. Fromborskiej do ul. Okrężnej (roboty rozbiórkowe i przygotowawcze ) – zakładane rozpoczęcie prac od środy 28.09.