Pomysły, które zmieniają miasto. Ruszyło głosowanie w Budżecie Obywatelskim

budżet obywatelski

budżet obywatelski - budżet obywatelski


Od wczoraj można głosować na zadania z Budżetu Obywatelskiego, które zrealizowane zostaną w 2017 roku.

Zachęcamy wszystkich elblążan do udziału w głosowaniu. Najszybciej i najwygodniej można zagłosować poprzez stronę internetową http://www.budzetobywatelski.elblag.eu/ w zakładce: https://bo2017.umelblag.pl/

 

Ankiety nie będą już dystrybuowane do skrzynek pocztowych, ponieważ większość mieszkańców wypełnia je w formie elektronicznej. Jednak dla osób, które chcą zagłosować w tradycyjny sposób ankiety dostępne będą w miejscach użyteczności publicznej. Formularz wniosku będzie można odebrać: Ankiety nie będą już dystrybuowane do skrzynek pocztowych, ponieważ większość mieszkańców wypełnia je w formie elektronicznej. Jednak dla osób, które chcą zagłosować w tradycyjny sposób ankiety dostępne będą w miejscach użyteczności publicznej. Formularz wniosku będzie można odebrać: w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Elblągu, Informacji Turystycznej (Ratusz Staromiejski), Referacie Obsługi Kierowców (Pl. Dworcowy), Referacie Świadczeń Rodzinnych (ul. Jaśminowa). W powyższych miejscach dostępny będzie także wykaz ulic z podziałem na poszczególne okręgi. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli sprawdzić do jakiego okręgu należą i uniknąć pomyłek w głosowaniu.

Dystrybucja ankiet w formie papierowej rozpocznie się dziś po południu.


Głosować można na trzy rodzaje zadań:

  • zadanie inwestycyjne w poszczególnych okręgach - każda osoba może oddać maksymalnie 3 głosy
  • małe projekty, które również przypisane są do poszczególnych okręgów (za wyjątkiem okręgu 3, gdzie nie zakwalifikowano żadnych propozycji) - każda osoba może oddać maksymalnie 2 głosy
  • inicjatywy ogólnomiejskie, na które można głosować niezależnie od okręgu - każda osoba może oddać 1 głos

Oddając głosy należy podać swoje dane. Głos będzie nieważny w następujących przypadkach: podane zostaną błędne bądź niepełne dane osobowe, oddanych zostanie więcej głosów niż dozwolona liczba.

Uwaga! Na zadania inwestycyjne i małe projekty należy głosować w okręgu, do którego mieszkaniec jest przypisany!

Ankiety w formie papierowej należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, pokój 100.

Głosowanie trwa do 10 października 2016 roku