I Synod Diecezji Elbląskiej

synod

synod - synod


Tradycja, rozeznanie znaków czasu, projekt kościelnej odnowy, prawo kościelne, to cztery główne tematy pierwszego Synodu Diecezji Elbląskiej zwołanego w tym roku przez Biskupa Elbląskiego Jacka Jezierskiego. W sobotę odbyła się uroczysta Msza Święta w Katedrze pw. św. Mikołaja w Elblągu inaugurująca Synod, natomiast pierwsza uroczysta sesja synodalna odbyła się w Ratuszu Starmomiejskim. W Sesji wziął udział Witold Wróblewski prezydent Elbląga, który w swoim wystąpieniu podkreślał rolę Diecezji Elbląskiej w życiu społeczności lokalnej.

Prezydent zwracając się do uczestników Synodu zebranych w Ratuszu mówił m.in.

Powołanie przez papieża Jana Pawła II w 1992 roku Diecezji Elbląskiej było nie tylko spełnieniem oczekiwań duchownych i mieszkańców oraz  wyjściem naprzeciw nowych wyzwań współczesnego chrześcijaństwa. Było to również podniesienie wzrostu rangi i prestiżu naszego miasta. Stworzone struktury naszej diecezji bardzo szybko wplotły się w życie społeczne Elbląga i wykraczały poza gremia określane kanonami Kodeksu Prawa Kanonicznego. Ogromną w tym rolę odegrał pierwszy biskup elbląski św. pamięci ks. Andrzej Śliwiński oraz ks. bp. Józef Wysocki biskup pomocniczy, a dziś biskup senior.

To dzięki ich zaangażowaniu powstały instytucje powołane do lepszej realizacji głównych celów Kościoła, ale również lepszego funkcjonowania mieszkańców naszego miasta. Wśród nich nie sposób nie wspomnieć o elbląskim hospicjum, czy  domu samotnej matki. Obie te instytucje, choć już teraz w innych formach organizacyjnych do dziś służą elblążanom.

Od wielu lat elbląski samorząd współpracuje również z Caritas Diecezji Elbląskiej, które pomaga Kościołowi Elbląskiemu w wypełnianiu posłannictwa chrześcijańskiej dobroczynności poprzez pomoc najuboższym.

Diecezja bardzo mocno zaangażowała się również w działalność edukacyjną. Na terenie Elbląga powstały między innymi Katolickie szkoły, czy Przedszkole Diecezjalne.

Wspólną inicjatywą podjętą przez Ks. Biskupa Jana Styrnę i elbląski samorząd są natomiast obchody Dnia Papieskiego, podczas którego wręczane są nagrody  „Tuus” osobom lub instytucjom zaangażowanym w diecezji elbląskiej w promocję człowieka, pracę charytatywną oraz działalność edukacyjno-wychowawczą zgodne z duchem nauczania papieża Jana Pawła II.

Wśród jednych z ostatnich przedsięwzięć służących lokalnej społeczności jest również otwarte przez Ks. Biskupa Jacka Jezierskiego pierwsze w Elblągu „Okno życia”.

Bardzo cenną inicjatywą księdza Biskupa, która umacnia związki Diecezji z Elblągiem i podkreśla fakt, że jej centrum stanowi nasze miasto jest także nowy herb.

Mówiąc dziś o wpływie powołania Diecezji Elbląskiej na życie naszego miasta nie sposób również nie przypomnieć największego wydarzenia w dziejach Elbląga, jakim była wizyta dziś już świętego Jana Pawła Drugiego. Dzień 6 czerwca 1999 roku na zawsze wpisał się w historię naszego miasta. Do dziś pamiętam te ponad roczne przygotowywania do tego niezwykłego wydarzenia. W prace zaangażowali się wszyscy – od osób duchownych, samorządowców, po mieszkańców miasta, prywatne firmy i żołnierzy. Ta wizyta pozostawiła trwałe ślady w Elblągu - Jan Paweł II  jest Honorowym Obywatelem naszego miasta, imię Wielkiego Rodaka noszą: III Liceum Ogólnokształcące i Szpital Miejski. W pierwszą rocznicę papieskiej wizyty w parku Traugutta stanął krzyż, w dwa lata po spotkaniu w Elblągu przy katedrze odsłonięty został pomnik Jana Pawła II. W miejscach tych nieustannie elblążanie oddają cześć Największemu Polakowi.

Dziś uczestnicząc w tym historycznym synodzie diecezjalnym chciałbym bardzo serdecznie podziękować za współpracę i wspólne inicjatywy służące naszym mieszkańcom nie tylko w pogłębianiu wiary, ale również w codziennym życiu.

synod

synod - synod

synod

synod - synod

synod

synod - synod

synod

synod - synod

synod

synod - synod

 

synod

synod - synod