77. rocznica wybuchu II wojny światowej. Elblążanie pamiętają

rocznica

rocznica - rocznica


Wczoraj na Cmentarzu Agrykola odbyły się miejskie uroczystości upamiętniające 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Elblążanie oddali hołd bohaterstwu i poświęceniu wszystkich Polaków, którzy brali udział w największym konflikcie zbrojnym XX wieku. W uroczystości wziął Witold Wróblewski prezydent Elbląga.

 

77. rocznica wybuchu II wojny światowej - zdjęcia

Pod Krzyżem Katyńskim zebrali się również - Jerzy Wilk poseł na Sejm RP oraz przedstawiciele parlamentarzystów naszego regionu, władze samorządowe, poza prezydentrem Elbląga Miasto reprezentowali Janusz Nowak wiceprezydent oraz Piotr Żuchowski przewodniczący sejmiku V kadencji i doradca prezydenta miasta. Na uroczystość przybyli również, Maciej Bukowski konsul honorowy Republiki Mołdawii, Grażyna Kluge Dyrektor Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Krzysztof Marciniak zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Radni Rady Miejskiej w Elblągu, elbląscy kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych, żołnierze Wojska Polskiego, przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń oraz ugrupowań politycznych, poczty sztandarowe i młodzież szkolna.

Tuż przed uroczystością Witold Wróblewski Prezydent Elbląga i generał dywizji Marek Sokołowski Dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach żołnierzy: generała brygady Bolesława Michała NIECZUJI – OSTROWSKIEGO, pułkownika Bronisława Jana SZLICHTINGERA i strzelca Bronisława KORKO, obrońcy Westerplatte, kawalera orderu  Virtuti Militari.

Po rozpoczęciu uroczytości pod Krzyżem Katyńskim i odegraniu hymnu do zebranych zwrócił się Witold Wróblewski Prezydenta Elbląga, który mówił między innymi:

Szanowni Państwo,
W kampanii wrześniowej zginęło ponad 70 tysięcy polskich żołnierzy. Był to początek naszej narodowej martyrologii. Największy w historii świata konflikt pochłonął 72 miliony ludzkich istnień i pozostawił po sobie ruiny zniszczonych miast i miejscowości. Polska odniosła procentowo największe straty wśród państw walczących. Zginęło prawie sześć milionów polskich obywateli czyli niemal 16% przedwojennej ludności kraju. Pomimo smutku i bólu jaki wywołuje w nas pamięć o tamtych wydarzeniach, my Polacy, możemy czuć jednak wielką dumę, dzięki naszym rodakom, którzy odważnie i z pełnym poświęceniem walczyli, nie tylko w obronie Ojczyzny, ale także na wielu frontach poza jej granicami.

Jak stwierdził minister spraw zagranicznych Józef Beck w swoim słynnym przemówieniu w maju 1939 roku -  „Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor". I ten honor udało się Polakom obronić, choć w jakże wielu przypadkach była to obrona bardzo kosztowna, przepłacona krwią i własnym życiem. Dlatego w tym miejscu pragnę złożyć hołd i pochylić się nad ofiarami hitlerowskiej i sowieckiej agresji sprzed dziesięcioleci. Nad grobami zarówno żołnierzy, jak i cywilów, którzy ponieśli śmierć walcząc w słusznej sprawie. Chylę również czoło przed wszystkimi Polakami, którym przyszło doświadczyć strasznej codzienności lat wojny. To właśnie Wam, kombatantom zawdzięczamy to, że  Polska istnieje i może być naszą wspólną dumą.

Z szacunkiem zwracam się do wszystkich, którzy ostatnią wojnę przeżyli i są wśród nas, ale zwracam się również do ludzi młodych, dla których II wojna światowa to odległa historia. Ofiara patriotów jest testamentem, który zobowiązuje nas do dbałości o historię, o pamięć o tym, co się wydarzyło. Patrząc nieustannie w przyszłość, nie wolno nam nigdy zapomnieć o tym, co było. Tę pamięć winni jesteśmy naszym zamordowanym rodakom, a także sami sobie. To umożliwi nam budowanie świata, w którym każdy człowiek i każdy naród będą godnie i bezpiecznie żyć. Pamiętajmy też, że niepodległość i wolność nigdy nie są dane raz na zawsze. Stójmy więc w powadze i zadumie przed naszymi wojennymi pomnikami ku przestrodze i z nadzieją, że to dramatyczne doświadczenie stanie się codzienną refleksją dla naszego i kolejnych pokoleń. Chwała Bohaterom!

Po przemówieniach nastąpił Apel Pamięci i salwa honorowa, a następnie odbyła się ceremonia składania wieńców. Wiązanki pod Krzyżem Katyńskim złożyli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji kombatanckich, władz samorządowych wszystkich szczebli, służb mundurowych, wojska oraz działających w Elblągu organizacji i stowarzyszeń.

Organizatorami uroczystości byli Witold Wróblewski Prezydent Elbląga, Marek Pruszak przewodniczącego Rady Miejskiej Elbląga i generała dywizji Mareka Sokołowskiego Dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej dziękuję wszystkim Państwu za udział w uroczystości.