36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych - 36. rocznica Porozumień Sierpniowych
Wczoraj obchodziliśmy 36. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. W naszym mieście obchody rozpoczęły się Mszą Św.  koncelebrowaną przez Biskupa Elbląskiego Jacka Jezierskiego w elbląskiej katedrze Św. Mikołaja. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się natomiast pod Pomnikiem Ofiar Grudnia 1970.
W uroczystości udział wzięli między innymi parlamentarzyści, wicewojewoda warmińsko – mazurski, marszałek województwa, przedstawiciele władz miasta, a przede wszystkim działacze NSZZ Solidarność.


- "Sierpień osiemdziesiąt przywrócił nam wielką radość! Był nadzieją na lepsze jutro. Ta wielka, pokojowa tradycja jest własnością wszystkich ludzi, którzy uczestniczyli w przemianie naszego kraju. Przemianie, która wyrasta właśnie z ducha Sierpnia. Dziś z dumą możemy twierdzić, że to w Polsce uruchomiliśmy kostki domina historii, które zmiotły jałtański podział naszego kontynentu. To dzięki wydarzeniom z sierpnia osiemdziesiątego roku mogła nastąpić jesień ludów roku osiemdziesiątego dziewiątego. Bez Sierpnia, bez polskiej solidarności historia z pewnością nie nabrałaby  takiego rozpędu. Jako prezydent Elbląga jestem dumny z historii, która działa się również tu, w naszym mieście 36 lat temu, dając początek tym wielkim przemianom. Dziś żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju i naszą powinnością jest dbałość i troska o dziedzictwo Sierpnia osiemdziesiątego roku. Wyrażam więc głęboką nadzieję, że przesłanie „Solidarności”– dialogu, porozumienia i wspólnoty – okaże się silniejsze niż polityczne różnice i codzienne spory. Jestem przekonany, że wtedy uda nam się wspólnie budować Polskę, opartą na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Jak powiedział ks. Jerzy Popiełuszko „Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze”. Życzę więc nam wszystkim tej jedności w tym jakże ważnym i zarazem radosnym dniu" – podkreślał w swoim wystąpieniu Prezydent Witold Wróblewski.

Jan Fiodorowicz, przewodniczący elbląskiego regionu NSZZ Solidarność  podkreślał natomiast, jak ważną rolę w wydarzeniach sierpniowych odegrali działacze z naszego miasta.
 
- "W sierpniu, 36 lat temu rozpoczął się w stoczni Gdańskiej strajk, który w konsekwencji doprowadził do powstania NSZZ Solidarność, a w dalszej perspektywie do odzyskania przez Polskę niepodległości. Społeczeństwo Elbląga ma w tych wydarzeniach bardzo duży udział. Wielu z nas pamięta tamten czas, te emocje i obawy przed powtórzeniem grudnia 1970, nerwowe wyczekiwanie i wielką radość ze zwycięstwa. Nikt z nas wtedy nie przypuszczał, że to zwycięstwo da również początek przełomowym zmianom politycznym w Europie i zburzy porządek ustalony po drugiej wojnie światowej”.


Jako ostatni podczas uroczystości głos zabrał Piotr Duda Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, który nie tylko podkreślał rolę związku w przeszłości, ale również w dzisiejszych czasach.

- "To już 36 lat, a my wciąż przychodzimy i mówimy "pamiętamy i dziękujemy . 14 sierpnia stoczniowcy pokazali solidarność międzyludzką, bo wstawili się za zwolnioną suwnicową Anną Walentynowicz. Mieszkańcy pamiętali, co stało się w roku 1970. Nie bacząc na to, co może się stać w 1980 roku, zastrajkowali, mimo niepełnej informacji. Przecież nie było telefonów komórkowych, maili, portali społecznościowych, ale oni uwierzyli, że o nich pamiętają i że walczą nie tylko o sprawy Stoczni Gdańskiej, Stoczni Szczecińskiej czy kopalni na Śląsku tylko o sprawy całego kraju, żeby pracownik wreszcie był traktowany podmiotowo. Największym podziękowaniem dla heroizmu naszych starszych kolegów i koleżanek jest realizacja ich testamentu – postulatów sierpniowych. Kazali nam chować sztandary, bo byliśmy już niepotrzebni. Zrobiliśmy swoje i do muzeum. Nie! Jesteśmy i trwamy, bo mamy jeszcze wiele do zrobienia. Dzisiaj, chcemy podziękować wam tutaj w Elblągu za waszą solidarność" – mówi Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność

Po okolicznościowych przemówieniach przedstawiciele wielu środowisk złożyli kwiaty pod pomnikiem.

36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych - 36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych - 36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych - 36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych - 36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych - 36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych - 36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych - 36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych - 36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych - 36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych - 36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych - 36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych - 36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych - 36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych - 36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych - 36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych - 36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych - 36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych - 36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych - 36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych - 36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych

36. rocznica Porozumień Sierpniowych - 36. rocznica Porozumień Sierpniowych