Rondo NSZZ "Solidarność"

Rondo NSZZ

Rondo NSZZ - Rondo NSZZ
Rondo NSZZ "Solidarność" – taką nazwę nosi skrzyżowanie ulic Browarna - Brzeska - Trasa Unii Europejskiej. Wczoraj popołudniu z udziałem między innymi parlamentarzystów, władz miasta i przedstawicieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z Przewodniczącym Komisji Krajowej Piotrem Dudą na czele odbyła się uroczystość nadania imienia.   

Z wnioskiem o nadanie imienia NSZZ "Solidarność" rondu u zbiegu ulic Browarnej i Brzeskiej, przy moście Unii Europejskiej, wystąpił Jan Fiodorowicz, Przewodniczący Zarządu Regionu Elbląskiego NSZZ Solidarność. Uchwałę w tej sprawie Rada Miejska w Elblągu przyjęła 23 czerwca br.


- "Związek zawodowy powstał w 1980 roku na fali niezadowolenia społecznego z pogarszającej się sytuacji ekonomicznej społeczeństwa oraz ze sposobu sprawowania władzy przez rządy komunistyczne. Stał się ruchem społecznym, który zapoczątkował zmiany systemowe w Polsce oraz w całej Europie" – brzmi uzasadnienie przyjętej uchwały, odczytanej podczas uroczystości przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu Marka Pruszaka.  - "Solidarność to nasza duma, wielki ruch społeczny i związkowy, który doprowadził do odzyskania przez Polskę suwerenności" – dodał Przewodniczący.  

- "Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że w Elblągu jest od tego momentu rondo imienia NSZZ "Solidarność". Pamięć historyczna jest bardzo ważna. To jeszcze bardziej mobilizuje nas, związkowców "Solidarności" do jeszcze większej, heroicznej pracy na rzecz dobra polskich pracowników i naszej Ojczyzny. Ta dzisiejsza uroczystość w Elblągu jest szczególna, bo to właśnie miasto ma szczególne miejsce w historii "Solidarności". Jesteśmy w przededniu rocznicy podpisania porozumień w Gdańsku i wiemy, jak ważną rolę odegrała Solidarność tutaj w Elblągu: robotnicy i wszyscy, którzy wtedy działali i strajkowali przed podpisaniem porozumień sierpniowych”  - podkreślał Piotr Duda, Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Uroczystego poświęcenia ronda dokonał wieloletni kapelan elbląskiej NSZZ Solidarność ksiądz infułat Mieczysław Józefczyk.

Rondo NSZZ

Rondo NSZZ - Rondo NSZZ

Rondo NSZZ

Rondo NSZZ - Rondo NSZZ

Rondo NSZZ

Rondo NSZZ - Rondo NSZZ

Rondo NSZZ

Rondo NSZZ - Rondo NSZZ

Rondo NSZZ

Rondo NSZZ - Rondo NSZZ

Rondo NSZZ

Rondo NSZZ - Rondo NSZZ

Rondo NSZZ

Rondo NSZZ - Rondo NSZZ

Rondo NSZZ

Rondo NSZZ - Rondo NSZZ

Rondo NSZZ

Rondo NSZZ - Rondo NSZZ