Oświadczenie Prezydenta Elbląga w sprawie nie udzielenia absolutorium

konferencja

konferencja - konferencja


Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, Witold Wróblewski prezydent Elbląga odniósł się w formie oświadczenia do czerwcowej uchwały Rady Miasta dotyczącej nie udzielenia mu absolutorium. Podstawą do zabrania głosu w tej sprawie była uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, która za nieważną uznała czerwcową uchwałę Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie absolutorium. Stanowisko prezydenta wsparli przedstawiciele dwóch Klubów Radnych - Michał Missan (Klub PO), Wojciech Rudnicki (Klub SLD) oraz radny Marek Burkhardt z Komitetu Wyborczego Wyborców Witolda Wróblewskiego. Poniżej prezentujemy treść oświadczenia Prezydenta oraz uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA PREZYDENTA ELBLĄGA W SPRAWIE NIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM

UCHWAŁA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ STWIERDZAJĄCA NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

 

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja