72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamięć i odwaga.

obchody

obchody - obchody


Wczoraj pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego, Żołnierzy Armii Krajowej elblążanie upamiętnili 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W obchodach wziął udział Witold Wróblewski prezydent Elbląga i wiceprezdent Jacek Boruszka. Pod obeliskiem zgromadzili się również parlamentarzyści, duchowieństwo, kombatanci, przedstwiciele Rady Miejskiej, elbląska młodzież, przedstawiciele służb mundurowych, a także organizacji i stowarzyszeń. Oprawę uroczystości zapewnili żołnierze 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Punktualnie o godzinie 17.00 na terenie miasta zawyły syreny alarmowe. Chwilę później, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, na maszt została wciągnięta biało-czerwona flaga i odegrany Hymn Państwowy Rzeczpospolitej Polskiej.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Do zebranych zwrócił się Ksiądz Infułat Mieczysław Józefczyk, przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Elblągu, który przywoływał słowa Papieża Franciszka z zakończonej w niedzielę pielgrzymki do Polski. - Pamięć i odwaga, to słowa które zdaniem Papieża cechują i powinny w dalszym ciągu cechować Polaków i polską młodzież. Ksiądz Infułat wspominał również zmarłego w maju Honorowego Obywatela Elbląga, Jerzego Juliana Szewczyńskiego, który był inicjatorem budowy pomnika Polskiego Państwa Podziemnego, Żołnierzy Armii Krajowej.

Witolda Wróblewski prezydenta Elbląg mówił do zebranych m.in.

- Szanowni Państwo! Gromadzimy się dziś pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego, Żołnierzy Armii Krajowej, by wspominać heroiczny czyn Polaków jakim było Powstanie Warszawskie, jeden z najbardziej chwalebnych i jednocześnie dramatycznych momentów naszej najnowszej historii.

1 sierpnia 1944 roku o 17 wybiła godzina „W” dając sygnał do rozpoczęcia walk. Pierwsza faza Powstania, kiedy dzięki zaskoczeniu udało się opanować fragmenty dzielnic, zdobywać ważne budynki i choć na krótko wywieszać na nich polskie flagi budziła radość i euforię. Z czasem, w związku z ogromną przewagą niemiecką, przychodziły trudne chwile, wyniszczające dla powstańców walki miejskie i coraz większe zniszczenie miasta. Bezwzględność hitlerowskiego okupanta powodowała też, że zmieniały się nastroje społeczne. W Powstaniu poległo 16 000 żołnierzy i ok. 200 000 ofiar cywilnych. Z bronią w ręku zginęli w większości ludzie młodzi, składając w ten sposób najwyższą ofiarę za Ojczyznę.

Składam dziś hołd wszystkim uczestnikom Powstania, jego przywódcom, bezbronnym ofiarom cywilnym, warszawiakom i wszystkim tym, którzy na wieść o rozpoczęciu walk przedzierali się do stolicy z różnych stron Polski. Cześć Ich pamięci! Chwała bohaterom!

Szanowni Państwo!
Jak pokazują ostatnie dni, Powstanie może też inspirować do wielu pozytywnych działań. Dzięki przedsięwzięciu pod wspólną nazwą „Barykada 44”, w tym wystawom, a w szczególności historycznym inscenizacjom elblążanie mogli nie tylko dowiedzieć się więcej o samym Powstaniu, ale również poczuć atmosferę tamtych dni. Pięknym gestem jest z kolei akcja pn. „Przelej krew w rocznicę Powstania Warszawskiego”, dzięki której do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa zgłaszają się nowi dawcy krwi. Z tego miejsca pragnę podziękować Międzyszkolnemu Kołu Historycznemu za ogromny wysiłek w przygotowanie wszystkich tych wydarzeń.

Po przemówieniach odczytany został Apel Pamięci, oddano również salwę honorową. Uroczystość zakończyła ceremonia składania kwiatów i zniczy przy Pomniku i utwór „Śpij kolego”.

Organizatorem uroczystości byli Witold Wróblewski Prezydent Elbląga, Marek Pruszak Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Elblągu.