Uwaga! Od 1 lipca br. - zmiany w stałej organizacji ruchu (Strefa Płatnego Parkowania)

znak

Z uwagi na wydane jesienią w ubiegłym roku zmiany przepisów w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314) Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu przygotował nowy projekt organizacji ruchu drogowego dla Strefy Płatnego Parkowania, w którym zweryfikowano: poprawność oznakowania pionowego i poziomego, lokalizację wyznaczonych płatnych miejsc postojowych oraz miejsc bezpłatnych przeznaczonych na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. Wszystkie zmiany  otrzymały pozytywną opinię z KMP Elbląg i Inżyniera Miejskiego.

Zmiany w oznakowaniu SPP

Ze SPP zostaje wyłączona:
• ul. Sukiennicza, na której dozwolony będzie tylko czasowy postój

• ul. Kumieli, gdyż ma nieutwardzoną nawierzchnię. Parkowanie tu będzie bezpłatne podobnie jak na terenie parkingu przy muzeum (który jest urządzony poza drogą publiczną)

• ul. Studzienna – na  odcinku, gdzie ulica ma nawierzchnię gruntową,

• ul. Lotnicza ( dojazd do pętli autobusowej)
W tym obszarze zostaną wyznaczone 2 nowe  stanowiska dla osób niepełnosprawnych (których do tej pory nie było), 2 stanowiska dla pojazdów zaopatrzenia
 
• Pl. Dworcowy
Z uwagi na nowy przebieg granic geodezyjnych w tym obszarze, na parkingu przy placówce pocztowej, zostaną wyznaczone 4 stanowiska na wyłączność dla PKP, które znajdują się poza drogą publiczną.


Do SPP zostaje włączony:
• odcinek ul. Bulwar Zygmunta Augusta (od Wodnej do Wapiennej)
Z chwilą zmiany lokalizacji przystani żeglugi i urządzenie jej przy moście zwodzonym (pomiędzy ul. Mostową a ul. Giełdową)  zaobserwowano dużą ilość aut parkujących na jezdni, pomiędzy ul. Wodną a Wapienną oraz wynikające stąd problemy z przejazdem, gdyż ulica ta jest drogą dwukierunkową. Zatem wychodząc na przeciw nowym potrzebom klientów żeglugi oraz nowego klubu fitness, postanowiono wprowadzić na tym odcinku ruch jednokierunkowy, który usprawni wyjazd ze Starego Miasta.

• ul. Kuśnierska
Utwardzony już odcinek ulicy (bez przejazdu)

• ul. Hetmańska
Parking przy ul. Bałuckiego wygrodzony obecnie klombami powiększy się o dodatkowe 7 stanowisk.

Obecnie w SPP prowadzone są prace instalacyjne dla nowych znaków pionowych i trwa odnowa oznakowania poziomego stanowisk postojowych.