Autobus energetyczny w Elblągu

Autobus energetyczny
Informujemy, że Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. realizująca projekt „Autobus Energetyczny – mobilne centrum edukacyjno - informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu” w dniu 15.06.2016 r. odwiedzi nasze miasto. Autobus energetyczny będzie zlokalizowany w Elblągu na Placu Jagiellończyka w godzinach  9.00  - 18.00.

Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat przyczyn zachodzenia zmian klimatu, działań, jakie można podjąć, aby im przeciwdziałać oraz zachęcenie każdego z odbiorców kampanii do podejmowania kroków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu w codziennym życiu i otoczeniu: w domu, w pracy, w szkole, lokalnym środowisku.

Narzędziem realizacji celu jest mobilne centrum informacyjno-edukacyjne. Centrum to znajduje się w autobusie miejskim, który został wyposażony w modele, makiety, tablice prezentujące najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej.

W czasie wizyty autobusu, eksperci udzielają porad, prezentują zainstalowane modele, przeprowadzają nieodpłatne szkolenia dla przedsiębiorców oraz warsztaty dla uczniów.

Szczegółowe informacje na temat kampanii znajdują się na stronie internetowej www.autobusenergetyczny.pl.