Święty Mikołaj patronem Elbląga

Święty Mikołaj patronem Elbląga

Święty Mikołaj patronem Elbląga - Święty Mikołaj patronem Elbląga
W Bibliotece Elbląskiej odbyła się dziś uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której radni wyrazili wolę, aby Święty Mikołaj z Miry został patronem Elbląga.

Uchwała przyjęta została przez aklamację. Dokument upoważnia Prezydenta  Miasta do tego, aby zwrócił się do Jego Ekscelencji Biskupa Elbląskiego o wystąpienie do Stolicy Apostolskiej z prośbą ustanowienia Świętego Mikołaja Patronem Elbląga. W uzasadnieniu do przyjętej uchwały czytamy „W 1050 rocznicę Chrztu Polski, w jubileuszowym Roku Miłosierdzia, miasto Elbląg z bogatą, blisko 800-letnią historią pragnie ustanowić swojego patrona. Święty Mikołaj z Miry kojarzony słusznie z wzajemnym, bezinteresownym obdarowywaniem się, związany jest z miastami średniowiecznej Hanzy. Patronuje również żeglarzom, marynarzom i rybakom. Elbląg powrócił do swej dawnej, chlubnej tradycji i od 1998 r. należy do Związku Miast Nowej Hanzy. Jako port morski posiada duży potencjał rozwojowy, szczególnie w kontekście planowanej inwestycji budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeje Wiślaną. Postać świętego w sposób łagodny wyzwala uśmiech i dobro, a także łączy Wschód z Zachodem. Jest on też patronem elbląskiej Katedry – najstarszego kościoła w regionie. Wizerunek Świętego Mikołaja będzie istotnym motywem kultury i promocji pięknego miasta dobrych ludzi”.

W uzupełnieniu powyższego uzasadnienia Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Pruszak podkreślał, że w Elblągu dobrych ludzi nie brakuje.
- „Nasze miasto jest rzeczywiście miastem dobrych ludzi i to nie jest przesada. Od 18 lat organizujemy samorządowy konkurs dla nastolatków “Ośmiu Wspaniałych”. Co roku wyłaniamy ośmiu młodych ludzi, którzy bezinteresownie służą pomocą innym. Takich ludzi jest bardzo wielu w naszym mieście, którzy świadczą dobro za przykładem św. Mikołaja bezinteresownie”.

Święty Mikołaj żył na przełomie III i IV wieku, był biskupem Miry, wsławił się cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym.
- „To najbardziej zapracowany święty. Jest patronem żeglarzy, marynarzy, panien na wydaniu, jeńców, dzieci, kupców. Jest patronem wielu miast w Europie: Moskwy, Nowogrodu, Antwerpii, Liverpoolu, Berlina, a w Polsce – Bydgoszczy, Chrzanowa i Głogowa. Do tego grona dołączy również nasze miasto. Elbląg ma szczególne powody, by mieć takiego patrona, bo mieszkańcy przez wieki żyli z morza, a miasto za czasów króla Batorego było pierwszym portem Rzeczpospolitej” – zaznaczył podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej ks. dr Wojciech Zawadzki, dyrektor Archiwum Diecezji Elbląskiej, który przybliżył sylwetkę Świętego Mikołaja.

- „Uczestniczymy dziś w pięknym i zarazem historycznym momencie uznania św. Mikołaja patronem Elbląga. Pierwsze skojarzenie ze Świętym Mikołajem? Pewnie u większości z nas – to ten dobry święty, który 6 grudnia obdarowuje nas prezentami. Był to pierwszy święty, z którym zawarliśmy bliższą znajomość. Od wczesnego dzieciństwa darzyliśmy go wielką sympatią, pisaliśmy do niego listy i czekaliśmy na podarunki. Od dziś Mikołaj będzie nam się również kojarzył z rolą opiekuna naszego miasta, kogoś  kto czuwa, wspiera i oręduje za nami. Idea patrona dla miasta nie jest nowa. W Polsce i na całym świecie są miasta, które mają świętego, czy błogosławionego patrona, a wiele innych podjęło takie starania. Aktualnie już ponad 100 polskich miast posiada swojego patrona, co pokazuje jak bardzo potrzebujemy dziś autorytetów i przewodników życiowych. Od epoki, w której żył św. Mikołaj, dzieli nas siedemnaście stuleci. To wystarczająco długi czas, by wiele wydarzeń z życia Świętego uległo zapomnieniu. Dziś wiedza o nim jest mieszaniną faktów historycznych i legend. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że nawet w fantastycznie brzmiących opowieściach o św. Mikołaju tkwi ziarno prawdy. Święty Mikołaj nieustannie przekazuje nam jedną, zawsze aktualną ideę. Przypomina o potrzebie ofiarności wobec bliźniego. Pięknie ujął to papież Jan Paweł II mówiąc, że św. Mikołaj jest „patronem daru człowieka dla człowieka”. Jestem przekonany, że postać Św. Mikołaja, jak również Jego związek z naszym miastem to nie tylko powód do dumy i element promocji, ale i wyjątkowe zobowiązanie, by Jego działalność i nauka o miłości do drugiego człowieka, znajdowała w Elblągu szczególnie żywy odzew. Z okazji dzisiejszego ustanowienia patrona Elbląga mieszkańcom życzę wszelkiej pomyślności. Mam nadzieję, że Św. Mikołaj będzie nam wszystkim darzył i pomagał w codziennym życiu. Niech będzie dla nas również wzorem do naśladowania i wyzwala w nas to, co najwartościowsze w człowieku: dobroć, wrażliwość na potrzeby bliźniego, nieograniczoną hojność i gotowość służby” – mówił w swoim wystąpieniu Prezydent Witold Wróblewski.


Dzisiejszą uroczystość  uświetniło  przedstawienie pt. „Po pierwsze –człowiek” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu pod kierunkiem Aleksandry Maciejewskiej oraz koncert kwintetu smyczkowego Elbląskiej Orkiestry Kameralnej i chóru Alta Trinita, z Parafii Trójcy Świętej w Elblągu.

Galeria zdjęć