Centrum Bezpieczeństwa Miasta - zintegrowanie działania służb

konferencja

konferencja - konferencja


- Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych potrzeb mieszkańców. Obecnie prezentujemy kolejny etap prac nad podniesieniem bezpieczeństwa elblążan - mówił podczas dziesjeszej konferencji prasowej prezydent Witold Wróblewski. Spotkanie z dziennikarzami odbyło się w Centrum Bezpieczeństwa Miasta, obiekcie przy ulicy Orzeszkowej, należącym wcześniej do Straży Pożarnej, który został zmodernizowany dzięki środkom unijnym. Projekt modernizacji obiektu został już zakończony i rozliczony.

- Dzięki funkcjonowaniu Centrum będziemy mogli lepiej zintegrować działania służb, podejmować optymalne decyzje. W Centrum mieści się Miejski Monitoring wizyjny, który obsługuje Straż Miejska, Centrum Zarządzania Kryzysowego, działa Monitoring przeciwpowodziowy oraz Centrum zarządzania miejską siecią szerokopasmową. Całość spina sieć światłowodowa, do której można przyłączać kolejne obiekty, w tym zakresie mamy deklaracje spółdzielni mieszkaniowych, które chcą współdziałać na rzecz bezpieczeństwa w mieście - mówił prezydent Wróblewski - Tam gdzie nie będziemy mogli zamontować kamer działających w sieci szerokopasmowej rozwiązaniem jest instalacja kamer przesyłających sygnał drogą radiową - dodał prezydent

Działanie poszczególnych elementów Centrum Bezpieczeństwa Miasta prezentował wiceprezydent Jacek Boruszka - Znajdujemy się w centrum dowodzenia, które w przypadku sytuacji kryzysowych może być wykorzystywane na spotkania służb. Monitoring wizyjny, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, system przeciwpowodziowy działają przez 24 godziny na dobę - mówił o specyfice Centrum wiceprezydent Boruszka.

Podstawowe informacje nt. Miejskiego Monitoringu wizyjnego, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Monitoringu przeciwpowodziowego, Centrum zarządzania miejską siecią szerokopasmową, działalności Straży Miejskiej - PREZENTACJA

Staż Miejska przemodelowana

- Jeszcze w kampanii mówiłem, że jestem przeciwnikiem likwidacji Straży Miejskiej, jednak należy przemodelować jej działanie. Obecnie Straż Miejska skupia się na monitoringu zagrożeń, akcjach edukacyjnych i na porządku na terenie Elbląga. Częściej poucza niż karze - mówił prezydent Wróblewski

Straż Miejska w liczbach - rok 2015

Ogółem w ubiegłym roku Straż Miejska odnotowała 8715 interwencji, 814 interwencji z monitoringu wizyjnego, 5.769 interwencji porządkowych, ujawniono 3720 wykroczeń – pouczono 3.304 osoby, zatrzymano 321 osób do wytrzeźwienia, skontrolowana 1.454 posesji i obiektów, wylegitymowano 3.720 osób, zabezpieczano 85 imprez. 

- Mamy nadzieję, że dzięki wszystkim tym inicjatywom mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej, lepszy jest również społeczny odbiór Straży Miejskiej i sama jej służba - podsumowywał Jan Korzeniowski komendant Straży Miejskiej

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

 

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja