Posiedzenie Zespołu ds. miejskich szpitali

posiedzenie zespołu

posiedzenie zespołu - posiedzenie zespołu


W Urzędzie Miejskim odbyły się kolejne posiedzenia zespołu ds. optymalizacji funkcjonowania miejskich szpitali. W spotkaniu, które odbyło się 18 marca br. oprócz Prezydenta Witolda Wróblewskiego i członków zespołu udział wzięli: Pan Andrzej Zakrzewski dyrektor NFZ w Olsztynie, Pani Anna Szyszka kierownik delegatury NFZ w Elblągu, Pan Zbigniew Cieciuch dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego oraz Pani Jolanta Sobierańska - Grenda, niezależny radca prawny, która  opracowała ekspertyzę propozycji połączenia obu miejskich szpitali.

Obecny na posiedzeniu dyrektor NFZ omówił warunki finansowania usług świadczonych przez oba szpitale w drugim półroczu bieżącego roku. Z przekazanych informacji wynika, że kontraktowanie usług w przypadku połączenia szpitali nie jest w żadnym stopniu zagrożone. Wręcz przeciwnie dyrektor wskazał możliwości zwiększenia kontraktu dla szpitala przy ul. Żeromskiego w przypadku przystąpienia placówki do konkursu o rozszerzenie usług w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym.

Podczas spotkania przedstawione zostały również przez przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie informacje na temat możliwości pozyskania funduszy unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych BIS Elblag, na niezbędne remonty i dostosowanie  miejskich placówek do wymaganych standardów. Należy podkreślić, że Pan dyrektor  potwierdził , że dla Elbląga przyznano 10,8 mln euro na inwestycje w służbę zdrowia, tj. połowę środków, którymi dysponuje na ten cel Zarząd Województwa.

Podczas dzisiejszego posiedzenia natomiast zaprezentowany został model funkcjonowania połączonych szpitali, który uwzględnia zgłoszone do tej pory przez członków zespołu merytoryczne uwagi.

posiedzenie zespołu

posiedzenie zespołu - posiedzenie zespołu

posiedzenie zespołu

posiedzenie zespołu - posiedzenie zespołu

posiedzenie zespołu

posiedzenie zespołu - posiedzenie zespołu