Powstańcy walczyli o niepodległość

inscenizacja

inscenizacja - inscenizacja


Punktualnie o godzinie 12 w Parku im. Traugutta odbyły się obchody 153. rocznicy Powstania Styczniowego. Uroczystość licznie zgromadziła elblążan, w tym uczniów klas mundurowych.

Przed oficjalną częścią uroczystości odbyła się inscenizacja w wykonaniu międzyszkolnego koła historycznego pod kierunkiem Piotra Imiołczyka. Żywiołowy pokaz powstańczych potyczek przywołał wspomnienia o bohaterstwie powstańców i pomógł widzom wyobrazić sobie metody ich walki.

Po zakończeniu inscenizacji zgromadzeni przeszli pod obelisk upamiętniający Romualda Traugutta i powstańców, gdzie złożono wiązaki i kwiaty. W imieniu prezydenta Elbląga do zebranych zwrócił się wiceprezydent Elbląga Bogusław Milusz:

- W 153. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego składam hołd wszystkim walczącym powstańcom, którzy niezależnie od pozycji społecznej chwycili za broń, by walczyć o niepodległą Ojczyznę. XIX wiek był czasem rodzenia się narodowej tożsamości i formowania państw narodowych. Pamiętajmy, że to właśnie niepokorni wobec rosyjskiego zaborcy Powstańcy poprzez walkę i upowszechnianie idei narodowej stali się natchnieniem dla Polaków odbudowujących państwowość w początkach XX wieku. Cześć ich pamięci!

Na zakończenie uroczystości młodzież z międzyszkolnego koła historycznego otrzymała, ufundowane przez Prezydenta Elbląga, repliki karabinów, które wykorzystywane będą w przyszłych inscenizacjach.

153. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego - GALERIA ZDJĘĆ