Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu przekazuje wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania (w jego imieniu) mięsa przeznaczonego na użytek własny na obszarze powiatu elbląskiego oraz Gminy Miasta Elbląg.  

Lista urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych na 2016 rok do badania mięsa przeznaczonego na użytek własny na obszarze powiatu elbląskiego oraz gminy Miasta Elbląg - ZOBACZ WYKAZ