Kolejne elbląskie projekty z unijną refundacją

konferencja

konferencja - konferencja


„Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu od ul. Odrodzenia do ul. Fromborskiej - Zajazd” oraz „Rozbudowa systemu monitoringu na obszarach objętych rewitalizacją w Elblągu”, to dwa zrealizowane już projekty, na które Elbląg właśnie pozyskał refundację ze środkow unijnych. Mówił o tym dziś na konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim, Witold Wróblewski prezydent Elbląga.- Chciałbym przekazać dwie dobre wiadomości - rozpoczął prezydent - W piątek, 18 grudnia, podpisałem z Marszałkiem województwa Gustawem Markiem Brzezinem dwie umowy na refundację zrealizowanych już w mieście zadań. W przypadku ścieżek rowerowych Miasto ubiegało się o refundację kosztów w wysokości 937.416,80 zł, poniesionych w latach 2008-2015.

 

Ciągi pieszo-rowerowe - co zbudowano?
W ramach zadania wykonano następujące ciągi rowerowo-piesze:
1. przy ul. Fromborskiej, na odcinku od ul. Wileńskiej do rzeki Babicy – dł. ścieżki 284,2 m
2. przy ul. Fromborskiej, od rzeki Babica do skrzyżowania ul. Fromborskiej z ul. Kruczkowskiego (dzielnica Zajazd) – dł. ścieżki 800 m
3. przy ul. Odrodzenia, na odcinku od ul. Mazurskiej do ul. Szarych Szeregów – dł. ścieżki 180 m
4. przy ul. Odrodzenia, na odcinku od ul. Szarych Szeregów do wjazdu na parking przy DH Jantar – dł. ścieżki 521,5 m
5. przy ul. Odrodzenia, realizowana obecnie kontynuacja ciągu od wjazdu na parking przy DH Jantar do zjazdu w ul. Kalenkiewicza – dł. ścieżki 172 m.

Łącznie projektem objętych jest 1957,7 m tworzonego systemu ścieżek rowerowych w północnej i północno-wschodniej części Elbląga.

Drugi projekt polegający na rozbudowie systemu monitoringu w mieście uzyskał, dzięki złożonemu wnioskowi i podpisanej w piątek umowie, refundację w wysokości ponad 377 tys. zł. Całkowity koszt projektu wyniósł 653 693 tys. zł

Monitoring - co rozbudowano?

Projekt miał na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na obszarach rewitalizowanych i obejmował zakup i montaż 9 kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta oraz wyposażenie centrów dozoru i monitoringu niezbędnych dla obsługi tych kamer. Urządzenia zainstalowane zostały w następujących lokalizacjach: 6 urządzeń na skrzyżowaniu ulic Nowowiejska – Teatralna – Królewiecka oraz po 1 kamerze w 3 lokalizacjach: skrzyżowanie ul. Ogólnej z Broniewskiego, skrzyżowanie ulic Odrodzenia z Płk. Dąbka, ulica Mielczarskiego 47.                         

- Pieniądze, które udało nam się pozyskać pochodzą z poprzedniej perspektywy unijnej i są wynikiem oszczędności poprzetargowych, czy różnic kursowych. W sumie z refundacji obu tych zdań uzyskaliśmy około 1.300 000 zł. Będzie to zastrzyk finansowy, tak potrzebny do przyszłorocznych inwestycji. Prowadzimy jeszcze rozmowy z Urzędem Marszałkowskim i być może uda się odzyskać także jakieś pieniądze przeznaczone na budowę Centrum Rekreacji Wodnej - zakończył prezydent Wróblewski

Projekty: „Rozbudowa systemu monitoringu na obszarach objętych rewitalizacją w Elblągu” oraz „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu od ul. Odrodzenia do ul. Fromborskiej – Zajazd” dofinansowane zostały w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007 – 2013.

logo ue

logo ue - logo ue