Jaśniej i bezpieczniej dzięki ledom

poglądowe zdjęcie lampy led

poglądowe zdjęcie lampy led - poglądowe zdjęcie lampy led


W zeszłym miesiącu w dwudziestu ośmiu lokalizacjach na terenie miasta zrealizowano roboty polegające na wymianie istniejących opraw świetlnych na oprawy typu LED lub zainstalowaniu dodatkowych, również diodowych. Prace te miały na celu poprawę widoczności przejść dla pieszych i obszarów skrzyżowań dróg publicznych.

Łącznie zamontowanych zostało 38 sztuk opraw w technologii LED. Lokalizacje dla nich wytypowano w wyniku wspólnego przeglądu przeprowadzonego przez przedstawicieli Departamentu Zarząd Dróg UM i Komendy Miejskiej Policji. Wskazano te miejsca, które w pierwszej kolejności wymagały doświetlenia, między innymi: skrzyżowania i przejścia dla pieszych przy ulicach Robotniczej, Mickiewicza, Grunwaldzkiej oraz wybrane przejścia dla pieszych przy ulicach Sienkiewicza, Kościuszki, Grottgera, Łęczyckiej i Królewieckiej (przy Szpitalu Zespolonym).

Powyższe roboty na rzecz Gminy Miasto Elbląg wykonała ENERGA Oświetlenie Sp.z o.o. w Sopocie. Miasto przeznaczyło na ten cel kwotę brutto w wysokości 39 999,60 zł. Z czego kwotę 15 000 zł zabezpieczono na wniosek Komisji Bezpieczne Przestrzenie, zaś pozostałą część ze środków bieżących na utrzymanie oświetlenia drogowego.

Prace związane z doświetleniem przejść dla pieszych i skrzyżowań usytuowanych w pasach drogowych będą prowadzone również przyszłym roku. Ich zakres będzie uzależniony od wysokości posiadanych środków finansowych.