Nowe miejsca postojowe

Nowe miejsca postojowe
Kolejna inwestycja z Budżetu Obywatelskiego 2015  zakończona. Zarząd Budynków Komunalnych zrealizował  zadanie pn.: „Rozbudowa miejsc postojowych oraz modernizacja nawierzchni  przy budynkach nr 25, 27 ul. Kościuszki  na działce nr 3/4, obręb 18, ul. Sienkiewicza”.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie:

 

  •    44 miejsc postojowych o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych
  •    3 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej betonowej
  •    ciągu pieszego - dojścia do budynków mieszkalnych Nr 25 i 27 przy ul. Kościuszki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
  •    jezdni manewrowej z kostki brukowej betonowej.
  •    modernizację istniejącego wjazdu na projektowany parking.


Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów. Koszt  inwestycji wyniósł  264.449,68 zł.

Nowe miejsca postojowe