120 lat tramwajów w Elblągu

120 lat tramwajów w Elblągu

120 lat tramwajów w Elblągu - 120 lat tramwajów w Elblągu
22 listopada 1895 na ulice Elbląga wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny. Z okazji jubileuszu 120-lecia tego wydarzenia w sobotę w auli PWSZ w Elblągu odbyła się uroczysta Gala, podczas której Tramwajom Elbląskim przekazany został sztandar. Nie zabrakło również wspomnień oraz rozmów o planach rozwoju tramwajów w naszym mieście.


Jubileuszową Galę rozpoczęło uroczyste przekazanie dyrektorowi spółki Tramwaje Elbląskie Bogdanowi Kalińskiemu sztandaru, ufundowanego przez pracowników firmy. Wręczenia  dokonał Prezydent Elbląga Witold Wróblewski. Sztandar został wcześniej poświęcony podczas mszy świętej w kościele Matki Bożej Królowej Polski. Będzie on reprezentował firmę podczas ważnych uroczystości miejskich i państwowych.

 

- „Jesteśmy następcami, tych którzy z popiołów i gruzów odbudowywali infrastrukturę jak i tabor, a których zwiemy pionierami. W czerwcu 1945 r. do Elbląga przybyła grupa warszawskich tramwajarzy i otrzymała od zarządu miasta zlecenie na przywrócenie miastu trakcji tramwajowej. Mimo olbrzymich zniszczeń już w czerwcu 1946 r. tramwaje rozpoczęły regularne kursy. Tramwajarzy w ówczesnym czasie wyróżniał sukienny mundur i czapka, na której był emblemat - stylizowane skrzydła, koło i błyskawice symbolizujące elektrykę. Minęły lata, czapka nie jest już prawie noszona, mamy logo z tymi symbolami, ale uznałem, że zasadnym jest to, aby teraz wszyscy pracownicy, niezależnie od wykształcenia, uposażenia, światopoglądu, poglądów politycznych, mieli jeden wspólny znak - tym znakiem jest sztandar" — mówił Bogdan Kaliński.

Następnie uczestnikom uroczystości przypomniano historię tramwajów w Elblągu.
- „Tramwaje w Elblągu nie wzięły się z przypadku, tylko z potrzeby-  trzeba było bowiem dowieźć robotników do pracy. Ówczesne władze Elbląga były na tyle mądre, że 10 lat wcześniej odrzuciły pierwsze plany wprowadzenia tramwaju konnego, a zamiast niego zdecydowały się na tramwaj elektryczny… Zarówno wówczas, jak i dzisiaj, tramwaj był tym, co lokuje Elbląg w gronie miast mądrych, myślących, dbających o ekologię" — mówi Tomasz Gliniecki, autor albumu, który ukazał się z okazji 120-lecia tramwajów w Elblągu.

- „Obchodzimy dziś jubileusz 120-lecia tramwajów elektrycznych w Elblągu. Nasze miasto jest jednym z nielicznych w kraju, które poszczycić się może tak bogatą tradycją w tym zakresie. Tramwaje stały się symbolem Elbląga. Wzbudzają też lekką zazdrość wśród mieszkańców tych miast, w których tramwaj nie funkcjonuje. Jako prezydent miasta, z dumą mogę powiedzieć, że w latach 60-tych Elbląg miał wielkie szczęście i nie poddał się przetaczającej się przez Polskę modzie i nie zlikwidował tak jak wiele innych ośrodków, jak chociażby Olsztyn czy Słupsk trakcji tramwajowej” – podkreślał Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Jak zaznaczył Prezydent na historii jednak nie poprzestano. Nasze miasto stara się od lat modernizować tabor oraz rozwijać trakcję tramwajową. Jeśli chodzi o organizację transportu zbiorowego, w tym transportu tramwajowego, Elbląg od lat należy do pionierów w kraju. Pomysły, które w kolejnych latach wdrażano w naszym mieście, były później stosowane przez wiele innych samorządów. Dzięki zaangażowaniu kolejnych prezydentów miasta, w tym w szczególności Henryka Słoniny, dyrektorów oraz wszystkich pracowników, którzy na przestrzeni lat tworzyli niezwykle oddaną załogę możliwy był rozwój firmy. Największą w ciągu ostatnich lat inwestycją była budowa nowej  trakcji tramwajowej w ulicy Ogólnej. Inwestycja, której wartość wyniosła ponad 52 mln złotych dofinansowana była z funduszy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.  Wsparcie unijne wyniosło ponad 39 mln złotych. W ramach tego projektu zakupionych zostało również sześć zielonych, niskopodłogowych wagonów tzw. ogórków, których kolor i nazwę wybrali w plebiscycie elblążanie.
- „Jubileusz 120-lecia tramwajów elektrycznych w Elblągu jest dobrym czasem aby powiedzieć, że trzeba konsekwentnie rozwijać
i unowocześniać dobre pomysły tych, którzy tworzyli miejską, tramwajową rzeczywistość przed nami. O zaletach transportu szynowego, jego wymiarze ekologicznym i ekonomicznym powiedziano już wiele. Na całym świecie trwa powrót do tramwajów w coraz bardziej zakorkowanych samochodami miastach, w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia jakości usług transportu publicznego. Pragnę więc podkreślić, że w Elblągu jest dla tramwajów miejsce na kolejne dziesięciolecia. Ta forma transportu jest dla nas priorytetem, dlatego planujemy ich dalszą rozbudowę. Wśród najważniejszych zadań na najbliższe lata jest wybudowanie trakcji w ul. 12 Lutego, tak aby tramwaj stał się podstawowym środkiem transportu, łączącym miasto
w osi północ – południe. Na ten cel będziemy się starali pozyskać fundusze unijne i mam nadzieję, że to zadanie zostanie zrealizowane” – podkreślał Prezydent.


Podczas uroczystości wiele ciepłych słów i podziękowań skierowanych było pod adresem załogi. Najlepsi tramwajarze odebrali z rąk dyrektora spółki specjalne wyróżnienia.

Nie mogło również zabraknąć urodzinowych życzeń, które osobiście złożyli: Pan Marcin Kuchciński – Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, radna Pani Jolanta Lisewska w imieniu Rady Miejskiej w Elblągu, Maciej Bukowski Konsul Honorowy  Republiki Mołdawii w Elblągu, prof. Zbigniew Walczyk rektor PWSZ w Elblągu, Jerzy Korycki – szef marketingu firmy PESA Bydgoszcz, Adam Karolak – prezes Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Władysław Brachun w imieniu Związku Pracodawców Ziemi Elbląskiej, Kazimierz Orzech Dyrektor ZKM w Elblągu oraz Andrzej Kurkiewicz Dyrektor EPWiK.

Listy z życzeniami przesłali również: Starosta Elbląski Maciej Romanowski i Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Zagalski, Wójt Gminy Elbląg -  Genowefa Kwoczek, Komendant Miejski Policji w Elblągu - insp. Marek Osik, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu  - st. bryg. mgr inż. Tomasz Świniarski, Zarząd Portu Morskiego - Dyrektor Arkadiusz Zgliński, Biuro Inwestycyjno - Projektowe  -  Pani Katarzyna Swisłocka.


120-lecie tramwajów dla mieszkańców

W obchody 120-lecia tramwajów w Elblągu będą mogli się także włączyć mieszkańcy. 1 grudnia (wtorek) o godz. 18.00 w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w ramach cyklu „Elbląg na dużym ekranie” dziennikarz Tomasz Gliniecki przybliży dzieje elbląskich tramwajów, prezentowane będą również stare kroniki filmowe, których treść dotyczy komunikacji miejskiej Elbląga. Z kolei w Mikołajki (6 grudnia) w miasto wyruszy zabytkowy tramwaj Konstal 5N, który odświętnie przystrojony przez Klub Miłośników Tramwajów zabierze na swój pokład elblążan.

Podczas Świątecznych Spotkań Elblążan zaplanowane zostały kolejne spotkania z Tomaszem Glinieckim, w trakcie których będzie on promował wspomnianą już książkę pt. „Tramwaje w Elblągu. 120 lat na torach”. Wydawnictwo będzie można już niedługo nabyć w punkcie Informacji Turystycznej w Ratuszu Staromiejskim w cenie 19,12 zł.

Galeria zdjęć