Elbląg stolicą Euroregionu Bałtyk

Elbląg stolicą Euroregionu Bałtyk
W Gdańsku obradowało Prezydium Euroregionu Bałtyk. Jedną z decyzji  podjętą przez członków Prezydium jest przeniesienie z dniem 1 grudnia br. Stałego Międzynarodowego Sekretariatu Euroregionu Bałtyk z Olsztyna do Elbląga.
- Cieszę się, że propozycja Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk, któremu przewodniczę, o przeniesienie międzynarodowego sekretariatu zyskała aprobatę  zagranicznych partnerów.  Z pewnością jest to podniesienie pozycji Elbląga, który de facto będzie stolicą całego Euroregionu – podkreśla Witold Wróblewski Prezydent Elbląga oraz Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk.
Członkowie Prezydium dyskutowali również o możliwości wykorzystania funduszy w ramach programów transgranicznych, w tym z Programu Południowego Bałtyku, w którym przewidziano 78 mln euro na projekty z zakresu wzmacniania innowacyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturowego, transferu „zielonych" technologii, zrównoważonego transportu, rozwoju rynku pracy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej. Prezydium zaproponowało, aby to właśnie Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk było liderem zajmującym się przygotowywaniem projektów i pozyskiwaniem funduszy w najbliższych latach. Propozycja ta będzie dyskutowana na grudniowym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk.
Euroregion Bałtyk istnieje od 1998 roku. Partnerami w nim są władze regionalne z Polski, Danii, Szwecji, Litwy oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Organizacja dąży do poprawy warunków życia mieszkańców, promocji związków i kontaktów wśród lokalnych społeczności oraz bardziej zrównoważonego rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego.