Projekt zrealizowany, czas na refundację

„Rozbudowa systemu monitoringu na obszarach objętych rewitalizacją w Elblągu”, to kolejny projekt, który do konkursu w ramach  RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 złożyło Miasto.

Założenia projektu mieszczą się w Osi priorytetowej 4: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania 4.2 Rewitalizacja miast (perspektywa 2007-2013 na projekty już zrealizowane). Zrealizowany w Elblągu projekt polegał na rozbudowie systemu monitoringu na obszarach objętych rewitalizacją w Elblągu. Koszt projektu wyniósł ponad 444 tys. zł. Dziś Miasto wnioskuje o dofinansowanie (refundacja poniesionych już wydatków) w kwocie 377,5 tys. zł.

Projekt zrealizowany w 2013 r. obejmował zakup i montaż 9 kamer monitoringu wizyjnego – w następujących lokalizacjach:

o    skrzyżowanie ul. Nowowiejska-Teatralna-Królewiecka (Śródmieście)
o    skrzyżowanie ul. Ogólnej z Broniewskiego (Os. Nad Jarem)
o    skrzyżowanie ul. Odrodzenia z Płk. Dąbka (Os. Zawada)
o    ul. Mielczarskiego 47 (os. Zatorze)

oraz wyposażenie centrów dozoru i monitoringu dla obsługi ww. kamer