Zdążyli przed świętem Wszystkich Świętych

Jeszcze przed świętem Wszystkich Świętych zakończyły się prace przy rozbudowie Cmentarza Komunalnego „Dębica”. W przyszłym tygodniu planowany jest odbiór inwestycji.

Roboty budowlane były realizowane na terenie nowej części Cmentarza, w obrębie kwater: E III 4, E IV 11 i E IV 12.

Zakres prac obejmował:
•    wykonanie ok. 1.475 m2 nowych alejek o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem,
•    budowę dwóch kolumbariów dwustronnych w obrębie kwatery E II 2 wraz z zagospodarowaniem terenu (z ławkami, nawierzchnią z kostki betonowej o powierzchni około 200 m2),
•    wykonanie prac ziemnych na powierzchni około 14.000 m2, związanych z ukształtowaniem terenu,
•    wykonanie około 310 m ogrodzenia tymczasowego i oświetlenia.

Inwestycję zrealizowała elbląska firma DROZD Centrum Techniki. Koszt robót wyniósł 578 625,94 zł.