Czy rządowe środki pomogą przebudować ulicę Konopnickiej?

Jutro tj. 30 października Miasto złoży wniosek do rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na przebudowę odcinka ul. Konopnickiej, od ul. Piłsudskiego do Niepodległości o długości 450 m, wraz z przebudową skrzyżowania Konopnickiej z Niepodległości na rondo.

W ramach zadania planowana jest m.in.:
•    przebudowa skrzyżowania ul. Konopnickiej z ul. Niepodległości na małe rondo czterowlotowe z wyspą środkową, wyspami dzielącymi na wszystkich wlotach pełniącymi funkcje azyli na przejściach dla pieszych, oznakowaniem pionowym, poziomym i elementami brd,
•    przebudowa chodników,
•    przebudowa istniejących i budowa nowych odcinków ścieżek rowerowych,
•    przebudowa jezdni ul. M. Konopnickiej uwzględniająca zwiększenie dopuszczalnego nacisku na oś do 90kN wraz z przebudową zatok autobusowych, wyposażonych w perony przystankowe, przebudową odwodnienia (kanalizacja deszczowa z wpustami krawężnikowymi), budową azylu na przejściu dla pieszych, przebudową wyspy kanalizującej na wlocie ulicy M. Konopnickiej w obszarze skrzyżowania z Al. Piłsudskiego.

Koszt inwestycji szacowany jest na 1,8 mln zł. 50% tej kwoty chcielibyśmy pozyskać z dofinansowania w ramach powyższego programu.