Organizacja ruchu drogowego i komunikacji miejskiej w okresie święta Wszystkich Świętych

Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej w okresie święta Wszystkich Świętych 2015. Zachęcamy mieszkańców, którzy w tym okresie odwiedzać będą elbląskie nekropolie do zapozanania się z tymi praktycznymi informacjami.


Organizacja ruchu przy cmentarzu komunalnym AGRYKOLA

1) ul. Agrykola będzie  wyłączona z ruchu drogowego
od dnia 29 października od godz. 22.00, przez całą dobę 30, 31 października a 1  listopada  do godz. 22.00.
Wjazd będzie możliwy tylko dla pojazdów: służb porządkowych (ZZM , Cleaner sp. jw.) i osób sprzedających kwiaty – za okazaniem  przepustek (koloru jasno zielonego), które wydał  Urząd Miejski w Elblągu (Departament Zarząd Dróg ul. Czerwonego Krzyża 2  tel. 55 239 -32-96)

2) ul. Chrobrego
na odcinku od ul. Sztumskiej do ul. Grudziądzkiej  będzie ruch jednokierunkowy (od ronda do Góry Chrobrego) i możliwość parkowania z lewej strony na jezdni.

3) ul. Tczewska
(od strony ul. Chrobrego) będzie ulicą bez przejazdu,

4) na ulicy: Wspólnej, Kościuszki (od wieżowców do ul. Toruńskiej), Sienkiewicza będzie obowiązywał obustronny "zakaz zatrzymywania się" z tabliczkami T-24 wskazującymi, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela

5) wyznaczone miejsca postojowe w okolicy:
•    parking przy cmentarzu z wjazdem od ul. Kościuszki ( wjazd/wyjazd jednokierunkowy)
•    ul. Chrobrego  (od ul. Sztumskiej do ul. Grudziądzkiej),  na jezdni,  na odcinku  tymczasowo wyznaczonym jako  jednokierunkowy.


Organizacja ruchu przy cmentarzu komunalnym DĘBICA

1) od czwartku 29 października od godz. 5.00 do poniedziałku (włącznie) 2 listopada do godz. 18.00
ruch drogowy w obrębie pętli autobusowej  Dębica Nowa będzie odbywał się na zasadzie ruchu jednokierunkowego,

2) w sobotę 31 października 2015 od godz. 5.00  i przez całą  w niedzielę 1 listopada do godz. 18.00  ruch drogowy na ul. Łęczyckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Grottgera i ul. Rawską do Dębicy Starej będzie  zamknięty  i udostępniony wyłącznie dla:

a) autobusów komunikacji zbiorowej - komunikat ZKM poniżej                                          

b) taksówek z pasażerami, które  będą wpuszczane na teren przy cmentarzu w ilości regulowanej przez Policję. Taksówki będą mogły zatrzymywać się wyłącznie na wyznaczonych tymczasowo postojach.

c) służb miejskich i porządkowych (ZZM, Cleaner sp. jw.)

d) pojazdów zaopatrzenia stanowisk handlowych, których właściciele posiadać będą ważne przepustki wydane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, tel. 55 2341516 (kolor czerwony).

e) mieszkańcy dojeżdżający do swoich posesji lub miejsc pracy przy ul. Łęczyckiej, Braniewskiej, Warmińskiej, Wschodniej za okazaniem dokumentu potwierdzającego uprawnienia (dowód osobisty, prawo jazdy)

3) dla pozostałych pojazdów ( w tym również dla  pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się)  dojazd do Cmentarza Dębica w dniu  31 października i 1 listopada będzie odbywał się od strony drogi krajowej nr 22

4) w dniach 31 października i 1 listopada sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach:
•    ul.  Bema/ Saperów
•    ul.  Grunwaldzka /Grottgera
będą  wyłączone, a ruch drogowy w zależności od potrzeb może być kierowany przez Policję.

5) wyznaczone miejsca postojowe w okolicy:
•    ul. Łęczycka ( 31 października i 1 listopada - wzorem lat ubiegłych) na tymczasowo wyznaczonym odcinku jednokierunkowym, na  jezdni (dojazd od drogi   krajowej nr 22)  na odcinku od przystanku przy ogródkach działkowych do cm. Dębica Stara.

• parkingi przy obu kaplicach cmentarza udostępnione będą tylko dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się. Pojazdy te muszą  posiadać umieszczone za przednią szybą pojazdu karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
          
Pojazdy będą wpuszczane w ilości regulowanej przez Policję.


Organizacja komunikacji miejskiej w okresie święta Wszystkich Świętych 2015 r.

MAPA Z UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM

ROZKŁAD JAZDY

Z uwagi na przewidywany wzmożony ruch pasażerski do cmentarzy już od  24 października planowane jest wzmocnienie komunikacji, szczególnie w kierunku cmentarza Dębica.

24 – 30 października (od soboty do piątku)

Komunikacja miejska będzie funkcjonować wg rozkładów właściwych dla danego dnia tygodnia. Autobusy na liniach nr 6, 11 i 31 będą kursowały przez obie pętle przy cm. Dębica.

Od godz. 9:00 do ok. 16:00 uruchomione będą dodatkowe kursy autobusów:

  • na linii  nr  31 przez obie pętle przy cm. Dębica;
  • na linii C  z al. Odrodzenia przez Dąbka, Hetmańską, Grunwaldzką, Mickiewicza, Bema przez obie pętle przy cm. Dębica (po trasie linii nr 11);

Od godz. 9:00 do ok. 13:00  uruchomione będą dodatkowe kursy autobusów na linii nr 11, z al. Odrodzenia przez obie pętle przy cm. Dębica.


31 października (sobota)


Komunikacja miejska będzie funkcjonować wg rozkładów sobotnich. Autobusy oznaczone LITERAMI (A, C, H) będą kursowały tylko na DOLNĄ (nową) pętlę przy cm Dębica, natomiast autobusy na liniach nr 6, 11, 31, 27 będą kursowały  tylko do GÓRNEJ (starej)  pętli przy cm. Dębica.

Od godz. 8:30 do ok. 17:30 uruchomione będą dodatkowe kursy autobusów:

• na linii nr 6;
• na linii A - z pl. Słowiańskiego przez Teatralną, Sienkiewicza/ cm. Agrykola, Bema do cm Dębica (po trasie zbliżonej do trasy linii nr 6);
• na linii 11 – z al. Odrodzenia do cm Dębica;
• na linii C - z al. Odrodzenia przez Dąbka, Hetmańską, Grunwaldzką, Mickiewicza, Bema do cm. Dębica (po trasie linii nr 11);
• na linii nr 27 - z al. Odrodzenia, Ogólną, Fromborską, Królewiecką, Kościuszki i Sienkiewicza/ cm. Agrykola, Bema do cm. Dębica;
• na linii nr 31 - po swojej obecnej, okrężnej trasie przez ul. Królewiecką i Fromborską;
• na linii H, po trasie: Ogólna - Dąbka - Nowowiejska – Sienkiewicza/ cm. Agrykola – Mickiewicza - Grunwaldzka -Grottgera – cm. Dębica; powrót po trasie: Dębica – Grottgera - Grunwaldzka – Mickiewicza – Kościuszki – Sienkiewicza/ cm. Agrykola – Nowowiejska – Dąbka – Konopnickiej – Niepodległości – Legionów – Ogólna (pętla);

Ponadto, zgodnie z rozkładem sobotnim, w pobliże cm. Agrykola dojeżdżać będą autobusy linii nr 8 po trasie: Odrodzenia -Sienkiewicza - Skrzydlata.

1 listopada (niedziela)

Komunikacja miejska będzie funkcjonować wg niedzielnych rozkładów jazdy. Z uwagi na duże natężenie ruchu 1 listopada autobusy oznaczone LITERAMI oraz autobusy przewoźników prywatnych będą dojeżdżały tylko do DOLNEJ pętli przy cm. Dębica, natomiast autobusy oznaczone NUMERAMI tylko do GÓRNEJ pętli przy cm. Dębica.

Od godz. 8:00 do ok. 18:00 do cmentarzy będą kursować autobusy na liniach dodatkowych oznaczonych jako:

• A - po trasie zbliżonej do trasy linii nr 6: pl. Słowiański –Teatralna- Sienkiewicza/ cm. Agrykola - Bema – Dębica, pętla DOLNA;
• B - (od 9:00 do 16:00) ul. Sienkiewicza/ cm. Agrykola – Bema – Dębica, pętla DOLNA;
• C - po trasie linii nr 11: al. Odrodzenia - Hetmańska – Grunwaldzka – Mickiewicza - Bema – Dębica, pętla DOLNA;
• H - ul. Ogólna - Dąbka - Nowowiejska – Sienkiewicza/ cm. Agrykola – Mickiewicza – Grunwaldzka - Grottgera – Dębica, pętla DOLNA;
• 27 - po trasie zbliżonej do trasy linii nr 17: al. Odrodzenia - Fromborska – Królewiecka – Kościuszki - Sienkiewicza/ cm. Agrykola – Bema – Dębica, pętla GÓRNA;
• 40 - (od 9:00 do 16:00) ul. Sienkiewicza/ cm. Agrykola – Bema – Dębica, pętla GÓRNA.

Ponadto, 1 listopada (niedziela) od godz. 8:00 do ok. 18:00 w pobliże cm. Agrykola dojeżdżać będą autobusy linii nr 8 po trasie: Odrodzenia - Sienkiewicza – Skrzydlata.

W godz. 8:00 do ok. 19:00 zostanie zwiększona częstotliwość kursowania autobusów na liniach nr 6 i 31 do górnej pętli przy cm. Dębica.

UWAGA!

1 listopada (niedziela), autobusy linii nr 31 nie będą kursowały ulicą Królewiecką (przy szpitalu) i Fromborską.

Z uwagi na planowane zmiany w organizacji ruchu, 31 października i 1 listopada (sobota i niedziela) autobusy linii nr 6 nie będą dojeżdżały do Stagniewa.

Ponadto, 1 listopada autobusy linii nr 6, od godz. 8:00 do ok. 19:00 nie będą kursowały ul. Rawską i Grottgera.

1 listopada od godz. 8:00 do ok. 19:00 do górnej pętli przy cm. Dębica dojeżdżać będą autobusy linii nr 7 i 9 oraz z ulicy Nowodworskiej autobusy linii nr 14. Autobusy tych linii będą kursowały m.in. przez al. Grunwaldzką i ul. Grottgera w obu kierunkach ze zwiększoną częstotliwością. Od godz. 8:00 do ok. 17:00 do górnej pętli przy cm. Dębica z ulicy Dębowej kursować będzie autobus linii nr 15 po trasie: Dębowa, Grunwaldzka, Grottgera, Dębica (górna pętla), powrót przez Rawską do Dębowej.

Autobusy linii nr 11 kursować będą do górnej pętli przy cm. Dębica wg niedzielnych rozkładów jazdy.

Ze względu na wyłączenie z ruchu ul. Agrykola, 30 i 31 października oraz 1 listopada 2015, przy ul. Sienkiewicza ustawiony zostanie dodatkowy przystanek autobusowy dla linii nr 6, 8, 31, A i H. Natomiast na przystanku przy ul. Wspólnej będą zatrzymywać się autobusy wszystkich linii, których trasa przebiega tą ulicą.

1 listopada na pętlach autobusowych Odrodzenia, Ogólna oraz obu pętlach przy cm. Dębica, a także na przystanku autobusowym przy ul. Sienkiewicza, będą dyżurowali pracownicy ZKM w Elblągu. W wymienionych punktach miasta, każdy pasażer będzie mógł zasięgnąć informacji związanych z komunikacją miejską.

2 listopada (poniedziałek)

Komunikacja miejska będzie funkcjonować wg rozkładów na dzień roboczy. Autobusy na liniach nr 6, 11 i 31 będą kursowały przez obie pętle przy cm. Dębica.

Od godz. 9:00 do ok. 16:00 uruchomione będą dodatkowe kursy autobusów:

  • na linii  nr  31 przez obie pętle przy cm. Dębica;
  • na linii A - z pl. Słowiańskiego przez Teatralną, Sienkiewicza/ cm. Agrykola, Bema do cm Dębica (po trasie zbliżonej do trasy linii nr 6);
  • na linii C  z al. Odrodzenia przez Dąbka, Hetmańską, Grunwaldzką, Mickiewicza, Bema przez obie pętle przy cm. Dębica (po trasie linii nr 11).

Przypominamy, że na wszystkich liniach komunikacji miejskiej obowiązują bilety komunikacji miejskiej. W autobusach będzie możliwość zakupu biletów jednorazowych, w tym biletów weekendowych. Prosimy o przygotowanie odliczonych kwot na zakup biletu u kierowcy – dzięki temu sprzedaż podczas postoju na przystankach będzie mogła przebiegać sprawnie i szybko. Przypominamy również o możliwości kasowania biletów za pomocą telefonu komórkowego – szczegóły na stronie www.mobilet.pl

Z uwagi na wzmożony ruch drogowy prosimy pasażerów o zachowanie szczególnej ostrożności na przystankach i pętlach przy cmentarzach. Zachowanie bezpiecznej odległości od krawędzi chodnika, umożliwi kierowcom autobusów podjazd jak najbliżej krawężnika i ułatwi pasażerom wsiadanie do pojazdów.