136 mln złotych na praktyki zawodowe studentów PWSZ

136 mln złotych na praktyki zawodowe
Rusza ogólnopolski, trzyletni projekt wdrażania systemu praktyk zawodowych, którego inicjatorem jest  PWSZ w Elblągu. Zasady przebiegu praktyk, z których skorzysta 7000 studentów  omawiali przedstawiciele 30 uczelni zawodowych, podczas konferencji zorganizowanej w naszym mieście.
Z inicjatywą opracowania i wdrożenia jednolitego systemu praktyk zawodowych dla wszystkich 36-ciu polskich PWSZ-etów wystąpiła w 2013 roku PWSZ w Elblągu. Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie ogólnopolskiego, jednolitego systemu praktyk zawodowych w publicznych uczelniach zawodowych dla kierunków studiów o profilu praktycznym. Projekt, którym objętych ma być 7000 studentów został zaakceptowany i otrzymał wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój. Całkowity  budżet  projektu wynosi   135 937 750  zł.
-  „To średnio cztery miliony na uczelnię. Dzięki tym środkom w Elblągu z praktyk będzie mogło skorzystać około 250 studentów” – mówi prof. Zbigniew Walczyk, rektor PWSZ w Elblągu.
- „Ten projekt będzie miał duże znaczenie dla elbląskiego rynku pracy. Stanowi on element spójny z planami samorządu elbląskiego w celu wzmocnienia gospodarki miasta, poprzez między innymi dostosowanie szkolnictwa zawodowego do realnych potrzeb pracodawców. Przedsiębiorcy oczekują konkretnych zawodów i mają swoje wymagania. Chcą przyjmować ludzi o określonych kompetencjach i takie kadry należy przygotowywać. Te praktyki powinny odbywać się w rzeczywistych warunkach, a nie tylko teoretycznych.  Serdecznie Państwu gratuluję tej wspaniałej inicjatywy. Życzę powodzenia w realizacji projektu i jak najlepszej współpracy z przedsiębiorcami oraz samorządami lokalnymi i regionalnymi. Deklaruję jednocześnie swoje wsparcie przy realizacji tej inicjatywy” - podkreśla Prezydent Elbląga Witold Wróblewski, który uczestniczył w konferencji otwierającej projekt.
Z 6-cio miesięcznych praktyk zawodowych będą mogli korzystać studenci na kierunkach: technicznych, nauczycielskich, humanistycznych, administracyjnych, ekonomicznych, medycznych, pielęgniarskich oraz na kierunkach „rzadkich” takich jak: sztuka, pilotaż samolotów itp.

- „Pierwsze praktyki powinny ruszyć w semestrze letnim, czyli z początkiem marca. Dodatkową zachętą będą wysokie stypendia, które wynosić będą powyżej 2 tys. zł miesięcznie na studenta. Zagwarantowane zostaną też wysokie wynagrodzenia dla opiekunów praktyk, zarówno w zakładach pracy, jak i na uczelniach”- zaznacza prof. Zbigniew Walczyk, rektor PWSZ w Elblągu.
Realizacja projektu zakończy się w 2018 roku.

136 mln złotych na praktyki zawodowe

136 mln złotych na praktyki zawodowe

136 mln złotych na praktyki zawodowe

136 mln złotych na praktyki zawodowe

136 mln złotych na praktyki zawodowe