Nowy rok w elbląskim Seminarium Duchownym

Nowy rok w elbląskim Seminarium Duchownym
W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Elbląskiej zainaugurowany został dziś kolejny rok akademicki. W uroczystości uczestniczył Prezydent Witold Wróblewski, który przekazał alumnom życzenia pomyślności i wytrwałości w powołaniu.
- „Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu pośród uczelni naszego miasta jest miejscem szczególnym, gdzie przekazywanie wiedzy humanistycznej i filozoficznej wiąże się ze zgłębianiem duchowości. Poza procesem studiowania w Seminarium formuje się także przyszłych księży, którzy pełnią następnie swoją posługę w naszej Ojczyźnie i poza jej granicami. To ogromne wyzwanie i odpowiedzialność. Seminarium Duchowne jest także dla Diecezji Elbląskiej ważnym miejscem wsparcia teologicznego, tak potrzebnego do objaśniania dzisiejszego, złożonego świata. Na ręce Księdza Rektora pragnę całej kadrze naukowej, studentom, alumnom i klerykom złożyć życzenia pomyślności w nadchodzącym Roku Akademickim 2015/2016. Mam nadzieję, że będzie on dobrze przepracowany z korzyścią dla Seminarium. Niech rozpoczynający się Rok Akademicki będzie czasem kolejnych wyzwań i poszukiwań naukowych. Wszystkim zaś, którzy rozpoznają swoje powołanie i wstępują do Seminarium życzę wytrwałości i wzrostu w wierze” – podkreślał podczas inauguracji Prezydent Witold Wróblewski.
W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Elbląskiej nowy rok akademicki rozpoczęło 35 alumnów. Czterech kandydatów na księży mury uczelni przekroczyło po raz pierwszy.

Nowy rok w elbląskim Seminarium Duchownym

Nowy rok w elbląskim Seminarium Duchownym

Nowy rok w elbląskim Seminarium Duchownym

Nowy rok w elbląskim Seminarium Duchownym

Nowy rok w elbląskim Seminarium Duchownym