Woda bez zmian, tańsze miejskie ciepło

konferencja

konferencja - konferencja


Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, prezydent Elbląga wspólnie z dyrektorami miejskich spółek, omawiali także przyszłoroczne stawki opłat z usługi komunalne - wodę, odprowadzanie ścieków i dostarczanie energii cieplnej.

Chcę przekazać Państwu informację, że w przyszłym roku nie planujemy podniesienia stawek opłat za wodę, ścieki i odprowadzanie odpadów, ich cena pozostanie na tegorocznym poziomie - wprowadzał prezydent Witold Wróblewski

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zmniejszyło zatrudnienie, obniża koszty zakupu materiałów, usług i energii elektrycznej, na tym samym poziomie płacimy podatek od nieruchomości, wszystko to powoduje, że wciąż możemy zapewniać mieszkańcom niezmienione ceny za wodę i odprowadzanie ścieków
- precyzował dyrektor EPWiK Andrzej Kurkiewicz

Zobacz więcej:
Cena za wodę i ścieki
Powody utrzymania obecnych taryf za wodę i ścieki
Porównanie cen za wodę i ściek

Ciepło miejskie

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej również podejmuje działania, aby obniżać opłaty za swoje usługi. Efektem tego jest zmiana taryfy opłat za ciepło miejskie o 0,36%. W tym samym czasie, nie będąca w naszych strukturach Elektrociepłownia występuje z wnioskiem o podwyższenie taryfy ciepła, co mnie nie przekonuje. Będę podejmował działania, aby wpływać na Elektrociepłownie, by nie podwyższała ceny za ciepło, tym bardziej, że jak pokazuje nasz przykład można ją obniżać - mówił prezydent Wróblewski

Kupujemy paliwo po tańszej cenie, zmniejszamy straty na przesyle, w przeciągu kilku lat zmniejszyliśmy też zatrudnienie, wszystko to powoduje, że obecnie możemy zmniejszać stawki opłat za ciepło - mówił Łukasz Piśkiewicz prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

Zobacz też prezentację EPEC - co kształtuje ceny ciepła?