Tańszy prąd dla miejskich jednostek, czyli grupowe zakupy

konferencja

konferencja - konferencja


Podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Elbląga Witold Wróblewski omawiał, zakończone sukcesem, starania o grupowy zakup energii dla Urzędu Miejskiego i jednostek miejskich. Oznacza to mniejsze rachunki za prąd w 2016 roku.

 

W pierwszym kwartale tego roku zapowiadałem, że będę szukać oszczędności i racjonalizować wydatki, nie tylko w samym Urzędzie, ale również w gospodarce miejskiej. Negocjacje z dostawcą energii prowadziła duża grupa podmiotów zamawiających prąd, w skład której wchodził także Urząd Miejski i jednostki budżetowe. Dzięki dobrej ofercie energię kupować będziemy w przyszłym roku taniej. Cena jednej megawatogodziny spadła z 234 złotych i 59 groszy do 206 złotych i 10 groszy, co w przeliczeniu daję obniżkę o 28 groszy na kilowatogodzinie. Łącznie powinniśmy zaoszczędzić około 576 tysięcy zł brutto - mówił prezydent Wróblewski i zaapelował również do elbląskich przedsiębiorców i firm, aby poprzez pełnomocnika prezydenta Olsztyna przyłączali sie do grupowych zakupów energii i obniżali w ten spsób koszty bieżącego utrzymania.

W stronę tańszej energii

Obecnie Urząd Miejski w Elblągu oraz miejskie jednostki organizacyjne dokonują zakupu energii elektrycznej w ENERGA Obrót S.A.
Przewidywany koszt zakupu energii elektrycznej w 2015 roku przy zużyciu 16 463 MWh wynosi 4 662 637,84 zł. brutto. Ilość punktów poboru energii elektrycznej wynosi 856 sztuk. Gmina Miasto Elbląg wraz z miejskimi jednostkami organizacyjnymi przystąpiła do grupy zakupowej organizowanej przez Urząd Miejski w Olsztynie w celu dokonania wspólnego zakupu energii elektrycznej.
31 sierpnia br. nastąpiło otwarcie ofert. Ofertę z najniższą ceną złożyła ENERGA Obrót S.A. (Al. Grunwaldzka 572, 80-309 Gdańsk), która zaproponowała cenę 206.10 zł. za MWh netto, co w stosunku do obecnej ceny zakupu - 234,59 zł. netto, stanowi oszczędność około 12 %. 5 października br. podpisano umowy z wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dostawcą energii elektrycznej.