Trening systemu alarmowania i ostrzegania

syreny

Od 13 do 15 października br. w godz. 6.00 - 19.00 odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania, którego jednym z elementów jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny oraz związany z tym trening systemu alarmowania i ostrzegania, polegający na włączeniu syren alarmowych na zagrożonym obszarze kraju (ogłoszenie i odwołanie alarmu). Scenariusz ćwiczeń przewiduje ewentualne uruchomienie systemu alarmowania w różnych rejonach województwa.

W przypadku konieczności uruchomienia systemy w Elblągu - sygnał do włączenia syren zostanie nadany ze stanowiska Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Elblągu. Komunikat o ćwiczeniu Renegade-Sarex 15/II zostanie zamieszczony również w Regionalnym Systemie Ostrzegania (RSO).

Organizatorem ćwiczenia RENEGADE - SAREX 15/II jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.