O innowacjach w gospodarowaniu odpadami

O innowacjach w gospodarowaniu odpadami
Pod patronatem Prezydenta Witolda Wróblewskiego, w  Elbląskim Parku Technologicznym odbyła się dziś konferencja pn.”Nowoczesne metody przygotowania paliwa RDF oraz jego zagospodarowania”.

 

Efektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi i energetyczne wykorzystanie frakcji kalorycznej stanowi jedno z największych wyzwań współczesnej gospodarki odpadami. O nowoczesnych metodach przygotowania paliwa RDF oraz możliwościach jego zagospodarowania rozmawiali dziś w Elblągu specjaliści w tej dziedzinie.

Spotkanie otworzył Prezydent Elbląga Witold Wróblewski, który przedstawił uczestnikom konferencji dotychczasowe osiągnięcia miasta w dziedzinie ekologii
 - „Problem ochrony środowiska traktowany jest w sposób zintegrowany z rozwojem gospodarczym, przemysłowym i kulturalnym. Podjęliśmy wiele działań, które sprawiły, że jesteśmy liderami w regionie pod kątem nowoczesnych technologii i ochrony środowiska. Mamy zmodernizowany system jakości wody pitnej, objęliśmy termomodernizacją placówki oświatowe oraz podjęliśmy działania mające na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta. Elbląg poszczycić się również może jednym z najnowocześniejszych Zakładów Utylizacji Odpadów w Polsce. Przy realizacji projektów przyczyniających się do ochrony środowiska korzystaliśmy głównie z funduszy unijnych. Łączna wartość wszystkich zadań z zakresu ochrony środowiska opiewa na kwotę ponad 214,5 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło ponad 129 mln zł.” – podkreślał Witold Wróblewski.

Prezydent zwrócił również uwagę na nowoczesne rozwiązania wdrażane w naszym mieście.
- „Podczas dzisiejszej konferencji będziemy mówić o innowacyjnych badaniach zrealizowanych w ramach współpracy firmy Metal Expert z EPT oraz ZUO. Badania prowadzone w ramach wspomnianego projektu są dowodem na wykorzystanie modelu współpracy złotego trójkąta, przy wykorzystaniu potencjału Elbląskiego Parku Technologicznego. To potwierdzenie słuszności przyjętego kierunku budowania systemu wsparcia innowacyjności i przedsiębiorczości w naszym mieście. Wyrażam przekonanie, że dzisiejsze spotkanie będzie inspiracją dla nas wszystkich do tworzenia  kolejnych innowacyjnych projektów. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że temat dzisiejszego spotkania podkreśla fakt, że Elbląg posiada wysoki potencjał innowacyjności i może odznaczyć się jako jedno z  wysoko konkurencyjnych miast w branży ochrony środowiska na mapie nie tylko Regionu ale również całej Polski. Panu Prezesowi firmy Metal Expert Dariuszowi Kamińskiemu serdecznie gratuluję sukcesu, jaki odniósł na polu innowacji i życzę powodzenia przy realizacji dalszych projektów” – podkreślał prezydent.


Innowacyjna technologia stworzona przez Firmę Metal Expert dotyczy zamknięcia cyklu życia odpadu kalorycznego. Jej założenia oraz potencjał zaprezentował uczestnikom konferencji Prezes Dariusz Kamiński.
Spółka opracowała produkt stanowiący odpowiedź na lokalną potrzebę wykorzystania energii zawartej w odpadach – technologię wysokotemperaturowego przetwarzania frakcji RDF opartą na procesie pirolizy z odzyskiem energii. Testową jednostkę do przetwarzania odpadów, zintegrowaną z silnikiem tłokowym produkującym energię elektryczną, zlokalizowano na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu.
Produkt przeznaczony jest dla potrzeb lokalnej gospodarki odpadami i stanowi uzupełnienie cyklu życia odpadu, przynosząc odpowiedź na pytanie o zagospodarowanie kalorycznej frakcji odpadów komunalnych.

Uczestnikom konferencji zaprezentowana została również problematyka prawna gospodarowania RDF oraz działalność Elbląskiego Parku Technologicznego i Zakładu Utylizacji Odpadów. W trakcie konferencji odbyły się także wizyty studyjne w nowoczesnym laboratorium termochemicznej waloryzacji produktów, które mieści się w EPT oraz w elbląskim ZUO, gdzie zlokalizowana jest nowoczesna instalacja do pirolizy RDF z odzyskiem energii.

Organizatorami dzisiejszej konferencji była Firma Metal Expert, Elbląski Park Technologiczny oraz Zakład Utylizacji Odpadów. Patronat Honorowy nad spotkaniem objął Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

O innowacjach w gospodarowaniu odpadami

O innowacjach w gospodarowaniu odpadami

O innowacjach w gospodarowaniu odpadami

O innowacjach w gospodarowaniu odpadami

O innowacjach w gospodarowaniu odpadami

O innowacjach w gospodarowaniu odpadami

O innowacjach w gospodarowaniu odpadami

O innowacjach w gospodarowaniu odpadami

O innowacjach w gospodarowaniu odpadami