Odprawy fitosanitarne w elbląskim porcie - warunki techniczne i rozporządzenie

wizyta w porcie

wizyta w porcie - wizyta w porcie


Odprawy fitosanitarne w elbląskim porcie, to procedura o którą od dłuższego czasu zabiegają władze miasta i dyrekcja portu. Dziś, na zaproszenie Witolda Wróblewskiego prezydenta Elbląga i posła na Sejm RP Stanisława Żelichowskiego gościli w Elblągu - Tadeusz Nalewajk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Tadeusz Kłos Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Główny cel wizyty jeden - określić warunki, jakie należy spełnić, aby Port w Elblągu stał się miejscem odpraw fitosanitarnych.

 

Wizja w terenie i wnioski

Spotkanie rozpoczęło się od wizji terenowej, podczas której Dyrektor Zarządu Portu Morskiego w Elblągu Arkadiusz Zgliński przedstawił gościom infrastrukturę portu i pomieszczenia, które mogę być udostępnione na punkt odpraw. Chwilę później na ternie portu odbyło się spotkanie z dziennikarzami, podczas którego przedstawiono, co należy zrobić, aby taki punkt w porcie zorganizować.

- Wielokrotnie mówiłem o potrzebie rozwoju portu. Obecnie mamy informacje o blisko czterdziestu firmach, które są zainteresowane przeładunkiem w naszym porcie, do tego jednak potrzebny jest nam właśnie punkt odpraw fitosanitarnych. Dziękuję, że na zaproszenie moje i pana posła Żelichowskiego, mogliśmy spotkać się dziś z Panem ministrem i Panem Tadeuszem Kłosem, Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa , aby znaleźć satysfakcjonujące nas rozwiązanie - mówił Witold Wróblewski prezydent Elbląga

Rozwój elbląskiego portu wpisuje się w naszą ekspansję na rynki zewnętrzne. Nasz kraj powinien eksportować dziś około 30% żywności, która stanowi nadwyżkę produkcji. Wasz port powinien być przykładem dobrej współpracy Sejmu, Ministerstwa i samorządu - mówił Tadeusz Nalewajk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Do spełnienia pozostały ostatnie warunki techniczne, by elbląski port stał się dwudziestym pierwszym punktem na mapie kraju, gdzie można odprawiać produkty pochodzenia roślinnego. Mowa przede wszystkim o wydzieleniu pomieszczeń, gdzie będzie można prowadzić kontrole fitosanitarne oraz o wskazaniu miejsca utylizacji towarów, które zagrażają bezpieczeństwu fitosanitarnemu i nie mogą być dopuszczone na polski rynek. Jeżeli uda się spełnić te warunki, to Minister Rolnictwa będzie mógł w stosunkowo niedługim czasie wydać rozporządzenie o możliwości takich odpraw - precyzował Tadeusz Kłos, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

wizyta w porcie

wizyta w porcie - wizyta w porcie

wizyta w porcie

wizyta w porcie - wizyta w porcie

wizyta w porcie

wizyta w porcie - wizyta w porcie

wizyta w porcie

wizyta w porcie - wizyta w porcie

wizyta w porcie

wizyta w porcie - wizyta w porcie

wizyta w porcie

wizyta w porcie - wizyta w porcie

wizyta w porcie

wizyta w porcie - wizyta w porcie

wizyta w porcie

wizyta w porcie - wizyta w porcie

wizyta w porcie

wizyta w porcie - wizyta w porcie

wizyta w porcie

wizyta w porcie - wizyta w porcie

wizyta w porcie

wizyta w porcie - wizyta w porcie

wizyta w porcie

wizyta w porcie - wizyta w porcie

wizyta w porcie

wizyta w porcie - wizyta w porcie