Rok akademicki 2015/2015 w PWSZ otwarty!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zainaugurowała kolejny rok akademicki. W uroczystości wziął udział Prezydent Witold Wróblewski, który złożył całej społeczności uczelni najserdeczniejsze życzenia oraz gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia. - „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jest uczelnią nowoczesną, wysoce konkurencyjną, efektywnie reagującą na potrzeby otoczenia, o czym świadczą wysokie pozycje w licznych rankingach. Jako gospodarz miasta jestem dumny i cieszę się, że Elbląg poszczycić się może tak dobrą uczelnią. Dzisiejsza uroczystość rozpoczyna kolejny etap w życiu społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Jestem przekonany, że będzie to okres dalszej efektywnej pracy. Liczę również, że we współpracy z samorządem będą Państwo tworzyć fundament nowoczesnego rozwoju Elbląga” – napisał w liście złożonym Rektorowi Prezydent Witold Wróblewski. W swoim wystąpieniu Prezydent informował również studentów o swoich działaniach, dzięki którym otworzą się nowe możliwościach wsparcia innowacyjnych pomysłów młodych ludzi.  O roli jaką PWSZ pełni w Elblągu i regionie oraz o projektach realizowanych przez Uczelnie mówił natomiast Rektor prof. Zbigniew Walczyk - „W ostatnich kilku latach Uczelnia modyfikowała swoje systemy kształcenia kierując się bolońską ideą Life Long Learning. Kształceniem objęliśmy wszystkie grupy wiekowe: maluszków dając im Akademię Dziecięcą, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów prowadząc klasy patronackie, młodzież pomaturalną dając im studia pierwszego stopnia, ludzi pracujących organizując dla nich studia podyplomowe, kursy, wykłady otwarte i wreszcie tych, którzy wygaszają swoją działalność zawodową proponując im Akademią Seniora.  Uczelnia nasza sukcesywnie zmienia sposoby prezentacji swoich programów kształcenia, tak aby były one zrozumiałe dla pozostających poza Uczelnią i służyły jako przewodnik w procesie zdobywania kompetencji w pozaformalnym i nieformalnym sposobie uczenia się. Brzmi to dosyć groźnie, ale wszystko to służy uelastycznieniu możliwości otrzymania kwalifikacji formalnej, mówiąc krótko zdobycia uznawanych poświadczeń. Mamy w Uczelni system walidacji kompetencji zawodowych służący temu celowi, który wdrożyliśmy w tym roku.  W tej chwili, dzięki udziałowi w wielu pilotażach poprzedzających nowe rozwiązania przewidziane do zastosowania w polskim systemie szkolnictwa wyższego, jesteśmy znani w Polsce - współpracujemy z renomowanymi krajowymi uczelniami”. Aktualnie na PWSZ studenci mogą kształcić się na 11 kierunkach. Naukę rozpoczęło tu 650 studentów pierwszego roku. Łącznie w murach uczelni kształci się około 2,8 tys. żaków.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zainaugurowała kolejny rok akademicki. W uroczystości wziął udział Prezydent Witold Wróblewski, który złożył całej społeczności uczelni najserdeczniejsze życzenia oraz gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia.


- „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jest uczelnią nowoczesną, wysoce konkurencyjną, efektywnie reagującą na potrzeby otoczenia, o czym świadczą wysokie pozycje w licznych rankingach. Jako gospodarz miasta jestem dumny i cieszę się, że Elbląg poszczycić się może tak dobrą uczelnią. Dzisiejsza uroczystość rozpoczyna kolejny etap w życiu społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.  Jestem przekonany, że będzie to okres dalszej efektywnej pracy. Liczę również, że we współpracy z samorządem będą Państwo tworzyć fundament nowoczesnego rozwoju Elbląga” – napisał w liście złożonym Rektorowi Prezydent Witold Wróblewski.
W swoim wystąpieniu Prezydent informował również studentów o swoich działaniach, dzięki którym otworzą się nowe możliwościach wsparcia innowacyjnych pomysłów młodych ludzi.  
O roli jaką PWSZ pełni w Elblągu i  regionie oraz o projektach realizowanych przez Uczelnię mówił natomiast Rektor prof. Zbigniew Walczyk
- „W ostatnich kilku latach Uczelnia modyfikowała swoje systemy kształcenia kierując się bolońską ideą Life Long Learning. Kształceniem objęliśmy wszystkie grupy wiekowe: maluszków dając im Akademię Dziecięcą, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów prowadząc klasy patronackie, młodzież pomaturalną dając im studia pierwszego stopnia, ludzi pracujących organizując dla nich studia podyplomowe,  kursy, wykłady otwarte i wreszcie tych, którzy wygaszają swoją działalność zawodową proponując im Akademią Seniora.   Uczelnia nasza sukcesywnie zmienia sposoby prezentacji swoich programów kształcenia, tak aby były one zrozumiałe dla pozostających poza Uczelnią i służyły jako przewodnik w procesie zdobywania kompetencji w pozaformalnym i nieformalnym sposobie uczenia się. Brzmi to dosyć groźnie, ale wszystko to służy uelastycznieniu możliwości otrzymania kwalifikacji formalnej, mówiąc krótko zdobycia uznawanych poświadczeń. Mamy w Uczelni system walidacji kompetencji zawodowych służący temu celowi, który wdrożyliśmy w tym roku.   W tej chwili, dzięki udziałowi w wielu pilotażach poprzedzających nowe rozwiązania przewidziane do zastosowania w polskim systemie szkolnictwa wyższego, jesteśmy znani w Polsce -  współpracujemy z renomowanymi krajowymi uczelniami”.
 Aktualnie na PWSZ studenci mogą kształcić się na 11 kierunkach. Naukę rozpoczęło tu 650 studentów pierwszego roku. Łącznie w murach uczelni kształci się około 2,8 tys. żaków.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zainaugurowała kolejny rok akademicki. W uroczystości wziął udział Prezydent Witold Wróblewski, który złożył całej społeczności uczelni najserdeczniejsze życzenia oraz gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia. - „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jest uczelnią nowoczesną, wysoce konkurencyjną, efektywnie reagującą na potrzeby otoczenia, o czym świadczą wysokie pozycje w licznych rankingach. Jako gospodarz miasta jestem dumny i cieszę się, że Elbląg poszczycić się może tak dobrą uczelnią. Dzisiejsza uroczystość rozpoczyna kolejny etap w życiu społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Jestem przekonany, że będzie to okres dalszej efektywnej pracy. Liczę również, że we współpracy z samorządem będą Państwo tworzyć fundament nowoczesnego rozwoju Elbląga” – napisał w liście złożonym Rektorowi Prezydent Witold Wróblewski. W swoim wystąpieniu Prezydent informował również studentów o swoich działaniach, dzięki którym otworzą się nowe możliwościach wsparcia innowacyjnych pomysłów młodych ludzi.  O roli jaką PWSZ pełni w Elblągu i regionie oraz o projektach realizowanych przez Uczelnie mówił natomiast Rektor prof. Zbigniew Walczyk - „W ostatnich kilku latach Uczelnia modyfikowała swoje systemy kształcenia kierując się bolońską ideą Life Long Learning. Kształceniem objęliśmy wszystkie grupy wiekowe: maluszków dając im Akademię Dziecięcą, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów prowadząc klasy patronackie, młodzież pomaturalną dając im studia pierwszego stopnia, ludzi pracujących organizując dla nich studia podyplomowe, kursy, wykłady otwarte i wreszcie tych, którzy wygaszają swoją działalność zawodową proponując im Akademią Seniora.  Uczelnia nasza sukcesywnie zmienia sposoby prezentacji swoich programów kształcenia, tak aby były one zrozumiałe dla pozostających poza Uczelnią i służyły jako przewodnik w procesie zdobywania kompetencji w pozaformalnym i nieformalnym sposobie uczenia się. Brzmi to dosyć groźnie, ale wszystko to służy uelastycznieniu możliwości otrzymania kwalifikacji formalnej, mówiąc krótko zdobycia uznawanych poświadczeń. Mamy w Uczelni system walidacji kompetencji zawodowych służący temu celowi, który wdrożyliśmy w tym roku.  W tej chwili, dzięki udziałowi w wielu pilotażach poprzedzających nowe rozwiązania przewidziane do zastosowania w polskim systemie szkolnictwa wyższego, jesteśmy znani w Polsce - współpracujemy z renomowanymi krajowymi uczelniami”. Aktualnie na PWSZ studenci mogą kształcić się na 11 kierunkach. Naukę rozpoczęło tu 650 studentów pierwszego roku. Łącznie w murach uczelni kształci się około 2,8 tys. żaków.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zainaugurowała kolejny rok akademicki. W uroczystości wziął udział Prezydent Witold Wróblewski, który złożył całej społeczności uczelni najserdeczniejsze życzenia oraz gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia. - „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jest uczelnią nowoczesną, wysoce konkurencyjną, efektywnie reagującą na potrzeby otoczenia, o czym świadczą wysokie pozycje w licznych rankingach. Jako gospodarz miasta jestem dumny i cieszę się, że Elbląg poszczycić się może tak dobrą uczelnią. Dzisiejsza uroczystość rozpoczyna kolejny etap w życiu społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Jestem przekonany, że będzie to okres dalszej efektywnej pracy. Liczę również, że we współpracy z samorządem będą Państwo tworzyć fundament nowoczesnego rozwoju Elbląga” – napisał w liście złożonym Rektorowi Prezydent Witold Wróblewski. W swoim wystąpieniu Prezydent informował również studentów o swoich działaniach, dzięki którym otworzą się nowe możliwościach wsparcia innowacyjnych pomysłów młodych ludzi.  O roli jaką PWSZ pełni w Elblągu i regionie oraz o projektach realizowanych przez Uczelnie mówił natomiast Rektor prof. Zbigniew Walczyk - „W ostatnich kilku latach Uczelnia modyfikowała swoje systemy kształcenia kierując się bolońską ideą Life Long Learning. Kształceniem objęliśmy wszystkie grupy wiekowe: maluszków dając im Akademię Dziecięcą, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów prowadząc klasy patronackie, młodzież pomaturalną dając im studia pierwszego stopnia, ludzi pracujących organizując dla nich studia podyplomowe, kursy, wykłady otwarte i wreszcie tych, którzy wygaszają swoją działalność zawodową proponując im Akademią Seniora.  Uczelnia nasza sukcesywnie zmienia sposoby prezentacji swoich programów kształcenia, tak aby były one zrozumiałe dla pozostających poza Uczelnią i służyły jako przewodnik w procesie zdobywania kompetencji w pozaformalnym i nieformalnym sposobie uczenia się. Brzmi to dosyć groźnie, ale wszystko to służy uelastycznieniu możliwości otrzymania kwalifikacji formalnej, mówiąc krótko zdobycia uznawanych poświadczeń. Mamy w Uczelni system walidacji kompetencji zawodowych służący temu celowi, który wdrożyliśmy w tym roku.  W tej chwili, dzięki udziałowi w wielu pilotażach poprzedzających nowe rozwiązania przewidziane do zastosowania w polskim systemie szkolnictwa wyższego, jesteśmy znani w Polsce - współpracujemy z renomowanymi krajowymi uczelniami”. Aktualnie na PWSZ studenci mogą kształcić się na 11 kierunkach. Naukę rozpoczęło tu 650 studentów pierwszego roku. Łącznie w murach uczelni kształci się około 2,8 tys. żaków.

Inauguracja PWSZ

Inauguracja PWSZ

Inauguracja PWSZ

Inauguracja PWSZ

Inauguracja PWSZ