Spotkania opłatkowe

16 grudnia Prezydent Elbląga Witold Wróblewski wziął udział w corocznym spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Polski Związek Niewidomych koło w Elblągu. Spotkanie opłatkowe odbyło się również w Urzędzie Miejskim.

 

Spotkanie w Związku Niewidomych było okazją do przekazania najserdeczniejszych życzeń wszystkim członkom, wspólnego kolędowania oraz do rozmów na temat współpracy elbląskiego PZN z władzami miasta w najbliższych latach. Organizacja zrzesza osoby niewidome i słabowidzące z terenu miasta i powiatu w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych i społecznych oraz przeciwdziałania dyskryminacji.

Świąteczna atmosfera panowała również podczas spotkania opłatkowego, które odbyło się w Urzędzie Miejskim. Tradycyjnie już władze miasta spotkały się z emerytowanymi pracownikami elbląskiego ratusza.