Zespoły z miast partnerskich wystąpią podczas Święta Chleba

Słoneczko
Podczas tegorocznego Święta Chleba nasze miasto odwiedzą delegacje z miast partenrskich z Nowogródka (Białoruś), Tarnopola (Ukraina) i Kaliningradu (Rosja). Wraz z nimi do Elbląga przyjadą zespoły folklorystyczne, które zaprezentują się na scenie. Przed elblążanami wystąpią: dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Poljuszko” i Zespół Pieśni Ludowej „Kalinuszka” z Kaliningradu, członkowie Dziecięcego Zespołu Tańca „Słoneczko” z ukraińskiego Tarnopola oraz Zespół Instrumentów Ludowych „Humoreska" z białoruskiego Nowogródka. Prezentując program występów i krótkie informacje o każdym z zespołów już dziś serdecznie zapraszamy!

12.09.2015 (sobota)
15.30-17.45. Koncert zespołów miast partnerskich (skwer katedralny – Scena Główna)
15.30-16.00 „Poljuszko“ Kaliningrad
16.05-16.35 „Kalinuszka“ Kaliningrad
16.40-17.10 „Humoreska“  Nowogródek
17.15-17.45 „Słoneczko“ Tarnopol

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Poljuszko” – KALININGRAD
Dziecięcy Zespół Folklorystyczny "Poljuszko” kaliningradzkiej Szkoły Podstawowej/Przedszkola nr 72 już w ubiegłym roku zyskał sympatię wśród widzów elbląskiego Święta Chleba. W tym roku najmłodsi artyści zaprezentują nowy program. Zespół, którym kieruje Lidia Dunajewa uczestniczy w konkursach i pokazach folklorystycznych, występując przede wszystkim na terenie Obwodu Kaliningradzkiego. Kilkakrotnie koncertował w Polsce. Jesienią 2013 r. Zespół zdobył drugą nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Młodzieżowej „Złota Łódka” w Łodzi.

Poljuszko

Poljuszko - Poljuszko

Zespół Pieśni Ludowej „Kalinuszka” KALININGRAD
Członkami kaliningradzkiego Zespołu Pieśni Ludowej „Kalinuszka” są osoby starsze, które działają w ramach programu artystycznego Domu Kultury „Maszynostroitiel”. Zespół powstał w 1997 r. i od tego czasu wielokrotnie występował przede wszystkim przed rosyjską publicznością – bierze udział we wszystkich artystycznych przedsięwzięciach w Kaliningradzie i na terenie Obwodu. Obecnie kierownikiem artystycznym zespołu jest Dmitrij Garnyj. W repertuarze zespołu znajdują się nie tylko popularne rosyjskie pieśni ludowe, ale jest także prezentowany folklor, jak również współczesne, w tym nowoczesne utwory autorskie. W ramach zajęć artystycznych członkowie zespołu okresowo szyją nowe stroje i odnawiają używane. Prowadzona jest również nauka gry na instrumentach. Główna ideą, jaka przyświeca wszystkim członkom zespołu jest zachowanie i propagowanie twórczości ludowej ze szczególnym nastawieniem na zachowanie tradycyjnych gier i obrzędów.

Kalinuszka

Zespół Instrumentów Ludowych „Humoreska” –NOWOGRÓDEK
Zespół istnieje od 1999 roku, a jego członkami są nowogródzcy nauczyciele. Repertuar zespołu stanowią utwory białoruskich kompozytorów, opracowania pieśni i układów tanecznych Białorusi. Zespół, którym kieruje Ludmiła Aniskina, bierze aktywny udział w obwodowych, republikańskich oraz międzynarodowych festiwalach i konkursach. Na swoim koncie ma liczne występy na Litwie i w Polsce. Dwukrotnie występował przed publicznością naszego miasta, będąc gościem Elbląskiego Święta Chleba w roku 2009 i 2010.

Humoreska

Dziecięcy Zespół Tańca „Słoneczko” TARNOPOL
Dziecięcy Zespół Tańca „Słoneczko” (Dom Kultury „Berezil”, Tarnopol) powstał w 1981 r. Od dwudziestu lat kieruje nim Zinowija Byrda. W tarnopolskim Domu Kultury „Berezil” z zajęć przygotowujących kandydatów bierze udział ponad 100. dzieci. Zespół jest laureatem wielu ukraińskich konkursów i festiwali, uczestniczył także w przeglądach artystycznych w Polsce (Elbląg, Kraków, Tarnów, Leżajsk), Bułgarii, Mołdawii, Rosji, Serbii, Francji. Zespół jest stałym uczestnikiem prawie wszystkich przedsięwzięć, które odbywają się w Tarnopolu i centrach rejonowych obwodu. Młodzi artyści z Tarnopola występowali w naszym mieście podczas ubiegłorocznej edycji Święta Chleba.

Słoneczko

Słoneczko - Słoneczko


Szczegółowe informacje dotyczące Święta Chleba: http://www.swietochleba.elblag.pl/