Komunikat

W najbliższy czwartek -  10.09.2015 r. planowane jest wprowadzenie II etapu tymczasowej organizacji ruchu na modernizowanym Moście Unii Europejskiej. Zmiana będzie polegać na wprowadzeniu zawężenia jezdni w obrębie dylatacji na przeciwległych pasach ruchu z jednoczesnym udostępnieniem dla ruchu aktualnie zajętych odcinków jezdni (symetrycznie w stosunku do organizacji istniejącej w I etapie). Aktualnie  trwają prace wykończeniowe i  przygotowawcze celem odtworzenia wartsw konstrukcji jezdni w obrębie  zamontowanych połowek dylatacji. Informujemy jednocześnie, że w przypadku niekorzystnych  warunków pogodowych, które uniemożliwią ukladanie wartw nawierzchni jezdni,  wprowadzenie II etapu organizacji ruchu może ulec przesunięciu na dzień
 11.09.2015 (piątek). Na modernizowanym obiekcie w dalszym ciągu ruch sterowany będzie za pomocą  sygnalizacji świetlnej na zasadzie podobnej jak obecnie.