ORP Drużno – okręt bliski Elblągowi

ORP Drużno – okręt bliski ElblągowiW miniony piątek w Porcie Wojennym w Świnoujściu odbyła się uroczystość z okazji 25. rocznicy podniesienia bandery na trałowcu ORP „Drużno”. Poprzez swoją nazwę i wykorzystywane symbole okręt ten związany jest z Elblągiem, dlatego też w okolicznościowej zbiórce i podniesieniu wielkiej gali banderowej wziął udział wiceprezydent Elbląga Jacek Boruszka.

Wiceprezydent przekazał list gratulacyjny, drobne upominki i pozdrowienia dla załogi od Witolda Wróblewskiego prezydenta Elbląga. Wśród zaproszonych na uroczystość gości byli również: zastępca dowódcy 12. Dywizjonu Trałowców kmdr ppor. Aleksander Urbanowicz, poprzedni dowódcy dywizjonu i okrętu, a także dowódcy pozostałych okrętów dywizjonu i jednostek pomocniczych. Dowódcę 8. Flotylli Obrony Wybrzeża reprezentował komandor Krzysztof Jaworski, szef sztabu Dowództwa 8. FOW.

Wszystkich zebranych powitał dowódca okrętu – kpt. mar. Paweł Trzciński. Podczas zbiórki odczytano rozkaz okolicznościowy, w którym przedstawiono rodowód, historię i osiągnięcia okrętu. Rocznica podniesienia bandery była także okazją do przyznania wyróżnień załodze. Dowódca okrętu wyraził swoje uznanie marynarzom za codzienną, rzetelną, służbę wymagającą wiele poświęcenia i osobistych wyrzeczeń. Kapitan Trzciński kierując się do marynarskich rodzin podziękował im za wsparcie załogi.

ORP „Drużno” w służbie
ORP „Drużno” jest trałowcem projektu 207P. Wchodzi w skład 12. „Wolińskiego” Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Podobnie jak pozostałe trałowce typu GARDNO, został zbudowany w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Okręt jest jednostką służącą do poszukiwania i niszczenia morskich min kontaktowych i nie kontaktowych, ma także możliwość ich stawiania. Jest to jednostka małomagnetyczna -ograniczenie pola magnetycznego osiągnięto głównie dzięki zastosowaniu w konstrukcji kadłuba i pokładówki laminatu poliestrowo-szklanego. W swojej dwudziestopięcioletniej służbie okręt wielokrotnie uczestniczył w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych, uczestnicząc m.in. we wrześniu 1994 roku w pierwszych międzynarodowych ćwiczeniach sił przeciwminowych w ramach programu „Partnerstwo dla Pokoju”. Organizatorem wówczas była MW RFN, a ćwiczenia odbywały się na zatoce Lubeckiej. W 2014 roku okręt miał po raz pierwszy  zaszczyt reprezentować wraz z ORP „Nakło” i ORP „Hańcza” biało czerwoną banderę w ćwiczeniu pod kryptonimem „Northern Coasts”, które odbyło się na wodach zatoki Botnickiej i Fińskiej. Podczas ćwiczenia okręty weszły do portu Turku i Hanko. Polskie okręty osiągnęły bardzo wysoką skuteczność w likwidacji min kotwicznych, czym potwierdziły swoją wartość bojową na tle jednostek przeciwminowych sił sojuszu NATO. Na jego pokładzie wyszkoliły się setki oficerów, podoficerów i marynarzy. Dowódcą okrętu jest kpt. mar. Paweł Trzciński.

ORP Drużno – okręt bliski Elblągowi

ORP Drużno – okręt bliski Elblągowi

ORP Drużno – okręt bliski Elblągowi

ORP Drużno – okręt bliski Elblągowi

ORP Drużno – okręt bliski Elblągowi

ORP Drużno – okręt bliski Elblągowi